breadcrumbs
  1. Home
  2. Tlačová správa
  3. 2015 Q2

Po dobrom prvom polroku: spoločnosť Continental zvyšuje vyhliadky na čistú maržu EBIT na približne 11 percent

Aug 4, 2015

  • Obrat sa po šiestich mesiacoch zvýšil o 15,8 percenta na 19,6 miliardy eur.
  • Zisk koncernu vzrástol na takmer 1,4 miliardy eur.
  • Prevádzkový zisk (EBIT) sa pohybuje na úrovni 2,1 miliardy eur.
  • Voľný peňažný tok pred akvizíciami výrazne vzrástol na 882 miliónov eur.
  • Počet zamestnancov sa naďalej zvyšuje na vyše 205 000.

 Hannover, 4. augusta 2015. Koncern Continental po úspešnom prvom polroku opäť zvyšuje svoju prognózu výsledkov pre hospodársky rok 2015. „Potom, čo sme doposiaľ vychádzali z marže viac ako 10,5 percenta, by sme na celý hospodársky rok chceli dosiahnuť čistú maržu EBIT v hodnote cca 11 percent. V prípade vyhliadok na voľný peňažný tok (free cashflow) z akvizícií teraz na základe dobrého vývoja v prvom polroku zvyšujeme odhad z minimálne 1,5 miliardy eur na minimálne 1,8 miliardy eur,“ povedal v utorok pri predložení obchodných čísiel po prvých šiestich mesiacoch predseda predstavenstva spoločnosti Continental Dr. Elmar Degenhart.

Sťahovanie PDF

Sťahovanie JPG 

„V náročnom prostredí sme ukázali silu a po už aj tak dobrom prvom kvartáli 2015 sme aj v druhom kvartáli, očistení o efekty v konsolidovaných spoločnostiach a efekty menových kurzov, ešte raz narástli o 4,4 percenta. K tomu prispel aj dvojmiestny rast obratu v Ázii. Na zvyšný polrok rátame napriek oslabeniu miery rastu výroby áut v Ázii so stabilným vývojom obchodu na dosiahnutej vysokej úrovni,“ vysvetľoval Degenhart.

Obrat medzinárodného dodávateľa komponentov pre automobilový priemysel, výrobcu pneumatík a priemyselného partnera vzrástol v prvom polroku 2015 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 15,8 percenta na 19,6 miliardy eur. Súčasne vzrástol zisk koncernu pripočítaný majiteľom podielov o 11,1 percenta na 1,4 miliardy eur. Zisk na jednu akciu tak stúpol na 7,24 eura v porovnaní s 6,52 eura v rovnakom období predchádzajúceho roka. Prevádzkový zisk koncernu (EBIT) sa k 30. júnu 2015 v porovnaní s minulým rokom zvýšil o 19,4 percenta na viac ako 2,1 miliardy eur. To zodpovedá marži vo výške 11,0 percenta v porovnaní s 10,7 percentami v predchádzajúcom roku. Čistý prevádzkový zisk (čistý EBIT) sa zvýšil oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 17,6 percenta na 2,3 miliardy eur. Čistá marža EBIT predstavovala 12,2 percenta po 11,6 percenta z predošlého roka.

Voľný peňažný tok pred akvizíciami výrazne stúpol v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 240 miliónov eur na 882 miliónov eur. Voľný peňažný tok predstavoval 282 miliárd eur.

„Z dôvodu našej finančnej sily sa nám podarilo a naďalej budeme môcť z vlastných zdrojov a s už schválenými úvermi financovať tak akvizíciu spoločnosti Veyance Technologies a vyplácanie dividend, ako aj akvizíciu spoločnosti Elektrobit Automotive GmbH. Navyše v septembri tohto roka splatíme našu pôžičku v amerických dolároch v objeme 950 miliónov amerických dolárov, a to už štyri roky pred vypršaním lehoty. V rámci nástrojov dlhového financovania v súčasnosti existujú výrazne finančne výhodnejšie pôžičky ako tá, ktorú v súčasnosti čerpáme. Ktoré z nich v budúcnosti využijeme, o tom sa rozhodne v nasledujúcich týždňoch,“ vysvetlil finančný predseda Wolfgang Schäfer. „Naše čisté finančné dlhy sa budú z dnešného pohľadu na konci roka pohybovať pod 4 miliardami eur,“ zdôraznil.

Na konci prvého polroka sa čisté finančné dlhy koncernu Continental pohybovali okolo sumy 4,2 miliardy eur. Zlepšili sa o 37 miliónov eur oproti rovnakému obdobiu minulého roka. V porovnaní s koncom roka 2014 sa čisté finančné dlhy zvýšili o 1,4 miliardy eur v podstate z dôvodu nákupu spoločnosti Veyance Technologies, ktorý sa uskutočnil koncom januára 2015. Stupeň zadlženosti (gearing ratio) sa koncom júna 2015 pohyboval v hodnote 34,1 percenta (v rovnakom období minulého roka to bolo 42,4 percenta).

K 30. júnu 2015 disponovala spoločnosť Continental hotovostnými rezervami vo výške 6,4 miliardy eur, z toho okolo 2,3 miliardy eur predstavovali priebežné prostriedky, ako aj prisľúbené, nevyužité hranice úverov v objeme 4,1 miliardy eur.

Pasívny úrok sa v porovnaní s rovnakým časovým obdobím predchádzajúceho roka znížil o 30 percent na 178 miliónov eur. Negatívny úrokový výsledok sa v prvom polroku 2015 v porovnaní s minulým rokom znížil o 42 miliónov eur na 99 miliónov eur. Naša spoločnosť aj napriek predčasnému splateniu pôžičky v amerických dolároch naďalej počíta s negatívnym úrokovým výsledkom vo výške okolo 300 miliónov eur pre celý rok.

V prvých šiestich mesiacoch roku 2015 investovala spoločnosť Continental 816 miliónov eur do hmotného majetku a softvéru. Investičný podiel tak predstavuje 4,2 percenta po 4,7 percenta v porovnateľnom období minulého roka. Náklady na výskum a vývoj vzrástli v prvom polroku 2015 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 18,7 percenta na 1,3 miliardy eur. To zodpovedá podielu vo výške 6,5 percenta obratu po 6,3 percenta v rovnakom období minulého roka.

Spoločnosť Continental opätovne vytvorila dodatočné pracovné miesta: Na konci druhého kvartálu roku 2015 bolo v koncerne zamestnaných vyše 205 000 zamestnancov, a tým o cca 16 000 zamestnancov viac v porovnaní s koncom roka 2014. Bolo to podmienené narastajúcim objemom výroby a rozširovaním oblasti výskumu a vývoja, vďaka čomu sa počet zamestnancov v rámci divízie Automotive Group zvýšil o takmer 4 000. V rámci divízie Rubber Group prispelo k zvýšeniu počtu zamestnancov o cca 12 000 ďalšie rozširovanie v oblastiach výrobných kapacít a predajných kanálov, ako aj akvizícia spoločnosti Veyance Technologies v divízii ContiTech. V porovnaní k dátumu uzávierky uplynulého roka sa počet zamestnancov koncernu zvýšil o celkovo cca 19 000.

Divízia Automotive Group vytvorila v prvých šiestich mesiacoch tohto roka obrat vo výške 11,9 miliardy eur. Čistá marža EBIT bola s hodnotou 9,1 percenta nad minuloročnou úrovňou 8,4 percenta.Divízia Rubber Group dosiahla v prvom polroku 2015 obrat takmer 7,7 miliardy eur a dokázala čistú maržu EBIT zlepšiť oproti minulému roku o 1,3 percentuálneho bodu na 18,6 percenta.

Koncern Continental1. január až 30. júnDruhý kvartál

Mil. EUR

2015

2014

2015

2014

Obrat

19 598,6

16 918,1

10 029,7

8 528,0

EBITDA

3 036,5

2 605,8

1 633,3

1 310,0

v % z obratu

15,5

15,4

16,3

15,4

EBIT

2 161,2

1 810,1

1 183,3

906,9

v % z obratu

11,0

10,7

11,8

10,6

Zisk koncernu pripísaný majiteľom podielov

1 448,6

1 303,8

791,9

715,5

Zisk na akciu v EUR

7,24

6,52

3,96

3,58

 

 

 

 

 

Čistý obrat1

18 836,2

16 910,4

9 591,8

8 525,5

Čistý prevádzkový zisk (čistý EBIT)2

2 304,1

1 958,7

1 250,2

1 004,0

v % čistého obratu

12,2

11,6

13,0

11,8

 

 

 

 

 

Voľný peňažný tok (free cashflow)

282,0

574,8

553,3

511,3

 

 

 

 

 

Čisté finančné dlhy (k 30.06.)

4 235,6

4 272,8

 

 

Stupeň zadlženosti (gearing ratio) v %

34,1

42,4

 

 

 

 

 

 

 

Počet zamestnancov (k 30.06.)3

205 288

186 278