breadcrumbs
  1. Home
  2. Tlačová správa
  3. Employee Forecast

Koncern Continental plánuje ďalší nárast personálu

Mar 13, 2014

  • Počet zamestnancov by sa mal v tomto roku zvýšiť približne o 7 000 na 185 000
  • Nárast personálu je plánovaný predovšetkým na rastúcich trhoch
  • Cieľ 200 000 zamestnancov je už na dohľad

Hannover, 13. marec 2014. Koncern Continental plánuje, pri príslušnom vývoji trhov, nárast personálu v roku 2014 približne o 7 000 zamestnancov. Tým by počet zamestnancov na konci roka 2014 činil okolo 185 000. V krízovom roku 2009 bolo u medzinárodného dodávateľa pre automobilový priemysel, výrobcu pneumatík a priemyselného partnera približne o 50 000 pracovných miest menej. Koncom roku 2013 stúpol počet zamestnancov už opäť približne na 178 000, z toho okolo 50 000 v Nemecku.

„Nárast počtu zamestnancov je prejavom nášho výsledku hospodárenia. Len v roku 2014 plánujeme prírastok obratu o 5 percent približne na okolo 35 miliárd eur. Nové trhy a nové technológie sú popri budovaní výrobných kapacít hnacím motorom nášho rastu, to platí aj pri počte zamestnancov. Preto pri plánovaní personálu konáme správne, keď sa lokalizujeme čo najglobálnejšie, aby sme pracovali pre zákazníkov zodpovedajúco našej strategickej dimenzii – na trhu pre trh,“ vysvetlila predsedkyňa oddelenia ľudských zdrojov koncernu Continental Elke Strathmannová. „V posledných rokoch sme si vybudovali ešte širší záber tak geograficky, ako aj v oblasti výrobkov. Tým sa opäť príslušne zvýšil význam manažmentu talentov a rozvoja kultúry. Táto oblasť je pre nás veľmi dôležitá.“

V roku 2013 vytvoril koncern Continental pracovné miesta najmä v Číne (okolo 1 800), Rumunsku (okolo 1 500) a v Severnej Amerike (okolo 1 500). Noví zamestnanci boli prijatí aj v Nemecku (necelých 1 400). Tým počet zamestnancov na konci roku 2013 v tejto krajine činil okolo 50 000. „V roku 2014 je cieľom ďalej sa rozvíjať na rastúcich trhoch. K doteraz plánovaným 185 000 zamestnancom sa tak prostredníctvom plánovanej akvizície so spoločnosťou Veyance Technologies Inc. pridáva ešte približne ďalších 9 000 zamestnancov,“ vysvetlila Strathmannová.