breadcrumbs
  1. Home
  2. Životné prostredie
  3. Future Mobility

Môžeme ako špecializovaná spoločnosť poskytovať stimuly pre najrozličnejšie priemyselné odvetvia?

2.000 receptúr ...                                               
Individuálne riešenia pre zákazníkov sú našou špecialitou – naši odborníci na kaučuk majú k dispozícii viac ako 2 000 prísne strážených jedinečných kaučukových receptúr pre najrozličnejšie oblasti použitia, od dopravných pásov až po vzduchové pružiny.   

Ako spoločnosť špecializovaná na high-tech výrobky z kaučuku a plastu môžeme naše inovácie použiť v rozličných oblastiach. Tieto inovácie napríklad zaručujú menšiu spotrebu paliva, prinášajú väčší jazdný komfort v koľajových vozidlách a znižujú hluk pri výrobe strojov a prístrojov. Naše dopravné pásy umožňujú ekologickú a energeticky efektívnu dopravu surovín.

Základnou myšlienkou našej divízie ContiTech „Engineering Green Value“ je naša mimoriadna angažovanosť a technologické know-how pri vývoji našich výrobkov. Udržateľná mobilita, ochrana životného prostredia a klímy, ako aj udržateľná hospodárska činnosť sú našou hnacou silou.

 

Čo presne znamená Engineering Green Value?

Engineering Green Value znamená udržateľnosť na všetkých úrovniach: Vytvárame prezieravé riešenia z hľadiska ekonomiky, ekológie a obchodu.

Využívame obnoviteľné suroviny, tam, kde je to možné, nahrádzame chemické zložky prírodnými zložkami, znižujeme spotrebu energie v našich závodoch, uvoľňujeme do prostredia menej látok a neustále znižujeme množstvo odpadu – takmer vždy pre výrobky, ktoré pomáhajú chrániť životné prostredie. V 40 lokalitách pre výskum a vývoj na celom svete pracuje viac ako 1 000 vedcov na výskumných projektoch orientovaných na aplikácie.

Niekoľko príkladov:

Divízia ContiTech vyrába vysoko zaťažiteľné motorové ložiská a štruktúrne súčasti čoraz viac v kombinácii s polyamidom namiesto kovu. Ušetrí sa tak 50 percent hmotnosti a znižuje sa spotreba.

S technológiou Conti Lightweight Technology dokážeme pri dopravných pásoch ušetriť až 30 percent hmotnosti. Pre našich zákazníkov to znamená zníženie potrebnej hnacej energie a vďaka tomu aj nákladov.

Najmodernejšie interiérové materiály pre poťahy sedadiel a obloženia dverí sú mimoriadne šetrné k pokožke a vyznačujú sa nízkym obsahom emisií. Môžu obsahovať až 50 percent obnoviteľných surovín a vyznačujú sa o 15 percent lepšou bilanciou CO2.

Naše systémy vzduchového pruženia v rýchlikoch, metrách, električkách, autobusoch a nákladných vozidlách sa používajú na celom svete na zaručenie maximálnej bezpečnosti a najvyššieho komfortu – je jedno, či v tropických horúčavách alebo sibírskom chlade.

Inovatívne hnacie remene vytvárajú menej trenia a majú dlhšiu životnosť. V systémom štart-stop šetriacich palivo a CO2 sa používajú naše vysokovýkonné rebrované klinové remene.

Špeciálne hadicové vedenia zaručujú v čoraz viac autách ekologickejšie klimatizácie a efektívnejšie systémy čistenia výfukových plynov.

obchodných oblastí
Air Spring Systems, systémy vzduchového pruženia pre autobusy, nákladné vozidlá a koľajové vozidlá, vlnovcové valce pre pneumatické systémy, vzduchové pružiny na izoláciu vibrácií a kompenzátory
Benecke-Kaliko Group, fólie a výrobky z umelej kože pre interiéry automobilov
Compounding Technology, kaučukové zmesi na mieru pre kvalitné elastomérové výrobky, funkčné diely, komponenty a systémy
Conveyor Belt Group, oceľovo-lanové /textilné dopravné pásy, špeciálne dopravné pásy, príslušenstvo pre dopravné pásy, servisný materiál
Elastomer Coatings, potiahnuté tkaniny, tlačiarenské dosky, membrány/membránové látky, membrány plynojemov, pružné nádoby, pružné palivové nádrže, vlnovce
Fluid Technology, hadice, hadicové vedenia a systémy vedenia pre automobilový priemysel, ďalšie priemyselné aplikácie, ako aj pre ropný priemysel
Power Transmission Group, klinové remene, rebrované klinové remene, ozubené remene, ploché remene, systémy s remeňovým pohonom
Vibration Control, gumokovové výrobky, hydraulické ložiská, ložiskové systémy, presné lisované diely, vyfukovacie diely, plastové diely