breadcrumbs
  1. Home
  2. Bezpečnosť
  3. ESC

Prepojený systém zvyšuje bezpečnosť

Elektronická kontrola stability (ESC) je momentálne najdôležitejším aktívnym bezpečnostným systémom. Dokáže rozpoznať kritické režimy vozidla už v zárodku a v prípade potreby automaticky zakročiť a uskutočniť korekciu.

„Po vynáleze a povinnom zavedení bezpečnostných pásov bol vývoj, ako aj stúpajúca miera použitia elektronickej kontroly stability, od roku 1995 rozhodujúcim míľnikom na ceste k zníženiu počtu nehôd vo všeobecnosti, ale aj k zníženiu nákladov na dopravu a najmä na liečbu zranených,“ vysvetlil Frank Jourdan, člen predstavenstva spoločnosti Continental AG a vedúci divízie podvozkov a bezpečnosti. „Pretože elektronická kontrola stability zabraňuje vozidlu dostať sa do šmyku.“ A práve takého prípady šmyku mali v minulosti veľký podiel na nehodách v prinajmenšom ťažkými následkami. Technicky sa za výrazom elektronická kontrola stability (ESC) skrýva elektronicky riadený systém podpory riadenia pre motorové vozidlá, ktorý pomocou cieleného spomalenia jednotlivých kolies a záberu motora zabraňuje tomu, aby vozidlo zišlo z cesty. ESC je rozšírením a zlúčením antiblokovacieho systému (ABS) s reguláciou prekĺzavania (ASR) a elektronickým rozdelením brzdnej sily, ako aj reguláciou točivého momentu. „Tento asistenčný systém,“ dodáva Jourdan, „dokáže zabrániť tomu, aby vodič stratil kontrolu nad vozidlom v nebezpečných situáciách, ako sú nečakané vyhýbacie sa manévre tak, že pri pretáčaní alebo nedotáčaní cielene spomalí jednotlivé kolesá a reguluje výkon motora pomocou používateľského rozhrania pre motor.“ Preto systém až 150-krát za sekundu porovnáva režim jazdy so zámermi vodiča. Senzor zabudovaný v stĺpiku riadenia meria, ako sa volant otáča jedným alebo druhým smerom, a vydáva pokyny pre želaný smer jazdy. Údaje o skutočnom správaní sa vozidla poskytujú vysokocitlivé senzory, ktoré okrem iného ovládajú aj riadenie motora a ESC. Podstatou systému je takzvaný snímač uhlovej rýchlosti zatáčania, ktorý meria otáčanie vozidla okolo vertikálnej osi a ktorý sa začal používať až v roku 1995 v leteckej doprave a kozmonautike. Systém sa aktivuje hneď, ako elektronika ESC zistí podstatnú odchýlku vypočítaného režimu jazdy od želania vodiča. Do niekoľkých milisekúnd sa predíde pretáčaniu buď prostredníctvom spomalenia predného kolesa na vonkajšej strane zákruty, alebo sa prostredníctvom spomalenia zadného kolesa na vnútornej strane zákruty skoriguje nedotáčanie. Štúdie, ktoré uskutočnili výrobcovia áut v roku 2007, dokazujú, že od sériového zavedenia elektronickej kontroly stability došlo k zníženiu počtu nehôd automobilov o 15 percent. Podľa ďalších štúdií sa znížil počet usmrtených pasažierov pri dopravných nehodách približne o 25 percent, ak boli všetky vozidlá vybavené systémom ESC. Vedci zaoberajúci sa nehodami porovnali úroveň zlepšenia bezpečnosti vďaka elektronickej kontrole stability s údajmi o bezpečnosti pri používaní bezpečnostného pásu a airbagu. Výskumy zaoberajúce sa nehodami uskutočnené poisťovacími spoločnosťami Celonemeckého spolku poisťovníctva (GDV) okrem iného ukázali, že pri použití elektronickej kontroly stability by bolo možné znížiť počet nehôd osobných automobilov, pri ktorých boli cestujúci zranení, o minimálne 25 percent a počet nehôd osobných automobilov s obeťami na životoch o minimálne 35 percent. Ak sa tieto výsledky porovnajú s oficiálnymi štatistikami pre nehody dvoch osobných automobilov a pre nehody jedného vozidla, potom by bolo možné v Nemecku, s prihliadnutím na skutočnosť, že v roku 2007 bolo 36 percent všetkých osobných áut vybavených systémom ESC, predísť približne 21 000 nehodám so zranenými osobami a približne 400 nehodám so stratami na životoch alebo by bolo aspoň možné zmierniť ich následky. Za takýchto okolností nie je prekvapujúce, že po uznesení Európskeho parlamentu z 10. marca 2009 sú od novembra 2009 všetky nové typy osobných vozidiel a od novembra 2014 všetky nové osobné vozidlá v Európskej únii sériovo vybavené systémom ESC. EÚ takto nasleduje model USA, kde bola táto povinnosť postupne zavádzaná už od roku 2008. V roku 2012 sa pridalo aj Japonsko a Kórea. Značná potreba dobehnúť tento trend vzniká najmä v takzvaných štátoch BRIC, Brazília, Rusko, India a Čína a v ich rýchlo rastúcej (automobilovej) doprave. Tak sú napríklad v Číne zatiaľ iba štyri z desiatich nových vozidiel vybavené systémom ESC.

Electronic Stability Control (ESC)

Pretáčanie: Ak vozidlu hrozí pretáčanie, aktivuje sa systém ESC a zabrzdí kolesá na vonkajšej strane zákruty. Spravidla sa väčšina brzdnej sily rozdelí na predné kolesá, čo predstavuje asi 50-percentné prekĺzavanie kolies. Tak vznikne reakcia krútiaceho momentu. Tá vyrovná krútiaci moment, ktorý pretáčanie spôsobil.

Nedotáčanie: Systém ESC sa aktivuje, keď auto v zákrute nedotáča a posúva sa smerom dopredu. Tu zabrzdí systém ESC kolesá na tej strane vozidla, ktorá sa nachádza vnútri zákruty, pričom veľkosť brzdnej sily sa prenesie aj na zadné kolesá.