breadcrumbs
  1. Home
  2. Automatizovaná jazda
  3. Päť otázok pre Dr. Elmara Degenharta o mobilite budúcnosti

Päť otázok pre Dr. Elmara Degenharta o mobilite budúcnosti

Individuálna mobilita budúcnosti stojí pred veľkými výzvami. Zásoby fosílnych palív sa zmenšujú, urbanizácia naberá na obrátkach, ľudia starnú a chcú byť samostatní a mobilní až do najvyššieho veku svojho života. Na to musíme reagovať. Pracujeme preto na technológiách, ktoré na celom svete umožnia bezpečnú, efektívnu a inteligentnú mobilitu, a pritom za prijateľnú cenu.

Dr. Elmar Degenhart

Predseda predstavenstva

 

 
 

„Spoločnosť Continental formuje mobilitu budúcnosti.“

Prestane byť vlastníctvo auta v budúcnosti atraktívne?

Väčšina ľudí rada cestuje autom a nechce sa tejto záľuby vzdať ani počas všedného dňa. Dokazuje to naša štúdia mobility z roku 2015. Jazda autom pritom je a zostane poháňaná predovšetkým citmi a menej rozumom. V strednodobom horizonte preto očakávame stúpajúci dopyt po vlastnom aute.

Platí to aj pre mladú generáciu?

Narozdiel od protichodnej tézy, ktorú neustále počúvame, platí, že nasledujúce generácie chcú mať aj v budúcnosti vlastné auto. Musí však byť inteligentnejšie. Jazda autom by totižto nemala brzdiť zväčšujúcu sa komunikáciu ľudí alebo jej vôbec brániť. Po kancelárii a domove bol automobil doteraz posledným priestorom takpovediac bez prístupu na internet. V budúcnosti by mali autá rýchlejšie vysielať, prijímať a spracúvať digitálne informácie. Je preto na samotnom automobilovom priemysle, aby držal krok s realitou života a želaniami mladých ľudí a rozšíril napríklad ponuku zosieťovaných služieb vo vozidle.

Jedným z cieľov spoločnosti Continental je, aby bola mobilita jednotlivca dostupnejšia.  Neznamená to potom, že viac vozidiel zníži bezpečnosť na cestách?

Automobil budúcnosti bude môcť vďaka svojmu „ochrannému plášťu“ tvorenému z údajov vozidla a informácií iných účastníkov dopravy čoraz lepšie a už od začiatku predchádzať nehodám.

Ľudské zlyhanie je dnes ešte stále príčinou 95 % všetkých nehôd. Hlavným dôvodom je neskúsenosť, únava a alkohol za volantom. Chceme cielene podporovať vodičov a odbremeniť ich, aby sme zvýšili bezpečnosť v cestnej premávke. Základom sú pokročilé systémy podpory riadenia. Tie pomáhajú vodičovi už aj v súčasnosti, ako napríklad taký asistent núdzového brzdenia alebo zobrazovanie slepého uhla vo vonkajšom zrkadle.

Prečo je zosieťovanie vozidla také dôležité?

S narastajúcim zosieťovaním sú vozidlá inteligentnejšie, stávajú sa súčasťou internetu. Pomocou senzorov okolia, ako sú kamery a radarové systémy, vnímajú svoje okolie. Pokročilé systémy podpory riadenia vyhodnocujú údaje senzorov a v nebezpečných situáciách dokážu do jazdy zasiahnuť. Vďaka vzájomnej výmene údajov medzi vozidlami a infraštruktúre dopravy bude možné dať zbohom nehodám, znížiť spotrebu paliva a zvýšiť pohodlie pri jazde. Dôležité údaje, ako je dopravná situácia alebo poveternostné podmienky, možno prostredníctvom platformy „backend“ (v princípe ide o výpočtové stredisko) komprimovať do informácií a v reálnom čase sprístupniť všetkým účastníkom premávky. Aktuálnu jazdnú situáciu tak možno skôr a rýchlejšie prispôsobiť aktuálnym požiadavkám a nastaviť na prípadné nebezpečenstvá. Vozidlá sa takto v budúcnosti naučia „vidieť aj za roh“ a rozpoznať koniec zápchy za zákrutou ďaleko pred príchodom. Zosieťované vozidlo je kľúčovou témou mobility budúcnosti.

Ako možno vozidlá konštruovať ekologickejšie?

Čím sa obyvateľstvo stáva mobilnejším, tým dôležitejšie je formovať mobilitu tak, aby bola trvalo udržateľná a aby tak bolo vyvážené využívanie energie a úžitok. Spaľovací motor zostane ešte dlho po roku 2020 hlavným pohonom vo vozidle. Z tohto dôvodu vsádzame tak ako aj v minulosti na zdokonaľovanie technológie hnacieho ústrojenstva dieselových a benzínových motorov.

Súčasne však nič nebráni tomu, aby sme vyvíjali elektromobily. Tak aj naďalej znižujeme emisie CO2 a chránime svet, v ktorom žijeme. Dôverujeme pritom elektrifikácii na mieru. Nato kombinujeme príslušné silné stránky spaľovacieho motora so silnými stránkami elektromotora.