breadcrumbs
  1. Home
  2. Comunicate de presă
  3. Q2/2014

Continental îşi îmbunătățește previziunile privind marja EBIT ajustată la aproximativ 11 %, după debutul promiţător din primul semestru al anului

Jul 31, 2014

  • Rezultatul concernului creşte cu 14,2%, la 1,3 miliarde de euro, respectiv 6,52 euro pe acţiune
  • După şase luni, cifra de afaceri s-a mărit cu 2,1 %, la 16,9 miliarde de euro
  • Rezultatul operativ (EBIT) se ridică la 1,8 miliarde de euro
  • Reducerea semnificativă a cheltuielilor cu dobânzile datorită condiţiilor de finanţare îmbunătăţite

Hanovra, 31 iulie 2014. După un debut promiţător în primul semestru al anului, Continental îşi reevaluează previziunile privind anul financiar 2014. „Dorim să atingem o marjă a rezultatului operativ ajustat (EBIT ajustat) de 11 %, în locul marjei previzionate până acum, de cel puţin 10,5 %. În ceea ce priveşte fluxul de numerar înainte de achiziţii, înregistrăm pentru primul semestru al anului mai mult de 1,5 miliarde de euro, după ce am previzionat o valoare de cel puţin 1,2 miliarde de euro”, a spus joi preşedintele Consiliului Executiv, dr. Elmar Degenhart, cu ocazia prezentării situaţiei financiare la sfârşitul primului semestru al anului.

Download JPG

Download PDF

„În plus faţă de îmbunătăţirea eficienţei, evoluţia convenabilă a costurilor pentru materiile prime are o contribuție importantă în privinţa unei estimări mai favorabile. Totuşi, după cum am indicat deja în comunicarea aferentă primului trimestru, efectele cursului de schimb valutar au influenţat din nou, puternic negativ, cifra de afaceri pe anul 2014. În locul unui efect negativ în valoare de 700 de milioane de euro, ne îndreptăm în prezent spre aproximativ un miliard de euro. Prin urmare, pentru anul în curs, din cauza unei alte creşteri reținute a cifrei de afaceri a concernului, ne aşteptăm la aproximativ 34,5 miliarde euro”, a explicat Degenhart.

Ajustată atât cu modificările bazei de consolidare, cât şi cu cele ale cursului de schimb valutar, cifra de afaceri a concernului a crescut în primul semestru al anului cu aproximativ 5,7 % faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Însă valoarea neajustată se situează la 2,1 %, astfel încât cifra de afaceri a concernului se ridică la 16,9 miliarde de euro. În primul semestru al anului, efectul negativ determinat de cursul de schimb valutar se situează în jurul valorii de 600 de milioane de euro. Rezultatul concernului aferent acţionarilor a crescut foarte mult, cu 14,2 %, la peste 1,3 miliarde de euro. Astfel, rezultatul pe acţiune a crescut la 6,52 de euro, faţă de 5,71 euro în aceeaşi perioadă a anului precedent.

Faţă de anul precedent, rezultatul operativ (EBIT) la data de 30 iunie a crescut foarte mult, cu 11 %, la 1,8 miliarde de euro. Acest rezultat corespunde unei marje de 10,7 procente, faţă de 9,8 procente în anul precedent.

Faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, rezultatul operativ ajustat (EBIT ajustat) a crescut în primul semestru al anului cu 10,2 %, la aproximativ 2 miliarde de euro. Valoarea marjei EBIT ajustat se situează la 11,6 %, fiind astfel superioară valorii de 10,8 %, aferente primelor şase luni ale anului 2013.

La data de 30 iunie, Concernul Continental şi-a redus datoriile financiare nete, la 4,3 miliarde de euro. Valoarea acestora este cu 1,7 miliarde de euro mai mică faţă de anul precedent. Suma datoriilor financiare nete este mai mică față de valoarea de la data de 31 decembrie 2013. Până la sfârşitul primului semestru al anului, gradul de îndatorare (Gearing Ratio) s-a îmbunătăţit la 42,4 %.

„În primul semestru al anului am reuşit să reducem rezultatul negativ din dobânzi cu 220 de milioane de euro, la 141 de milioane de euro; astfel, acesta a scăzut cu mai mult de jumătate”, a explicat directorul financiar, Wolfgang Schäfer. „La acest rezultat a contribuit atât înlocuirea, în aprilie 2014, a creditului nostru sindicalizat cu un alt credit sindicalizat având condiţii mai bune, cât şi realizarea unei reduceri în anul 2013 a ratei medii a dobânzii nominale a obligaţiunilor emise de noi, de la aproximativ 7,5 %, la aproximativ 2,9 %”, a adăugat Schäfer.

În primul semestru al anului 2014, Continental înregistrează un total de aproximativ 324 de milioane de euro pentru impozite pe venit şi profit. Această valoare corespunde unei cote a impozitului de 19,4 %, faţă de 6,6 % în anul precedent. Factorul determinant al cotei scăzute a impozitului constă în activarea poziţiilor privind impozitul amânat, care nu au fost aplicate anterior şi care sunt disponibile acum datorită evoluţiei bune a rezultatului”, a explicat Schäfer. „Încă din anul 2013, Continental a înregistrat un efect comparabil în S.U.A. în ceea ce priveşte utilizarea pierderii raportate. În total, pentru anul 2014 preconizăm o cotă a impozitului mai mică de 25 %.”

La data de 30 iunie 2014, Continental dispunea de o rezervă de lichidităţi de aproximativ 6 miliarde de euro, din care aproximativ 2 miliarde de euro în fluxuri de trezorerie şi aproximativ 4 miliarde de euro în linii de credit neutilizate. După primele două trimestre, Continental şi-a îmbunătăţit fluxul de numerar disponibil cu 663 de milioane de euro, la 575 de milioane de euro. „La performanţa foarte bună a fluxului nostru de numerar disponibil, pe lângă evoluţia bună a rezultatului, au contribuit şi eforturile noastre sistematice de a reduce capitalul de lucru”, a adăugat Schäfer.

În primele şase luni, Continental a investit 794 de milioane de euro în active fixe şi software. Astfel, rata de investiţie este de 4,7 %, după 5,2 % în aceeaşi perioadă a anului precedent. Faţă de primul semestru al anului 2013, Continental a majorat cheltuielile pentru cercetare şi dezvoltare cu 8,8 %, la aproximativ 1,1 miliarde de euro. Această valoare corespunde unei cote de 6,3 % din cifra de afaceri, faţă de 6,0 procente anul trecut.

La finalul primelor două trimestre, Continental avea un număr de 186.278 de angajaţi. Aceasta înseamnă cu aproximativ 8.500 de angajaţi mai mult faţă de finalul anului 2013. În principal, motivele acestei creşteri sunt determinate de fluxurile de producţie, de extinderea cercetării şi dezvoltării în cadrul Grupului Automotive, precum şi de capacităţile de producţie, canalele de distribuţie şi achiziţiile suplimentare din cadrul Grupului Rubber.

În primele şase luni ale acestui an, Grupul Automotive a înregistrat o cifră de afaceri de 10,3 miliarde de euro. Înainte de efectele cursului de schimb valutar, cifra de afaceri aferentă primului semestru al anului a crescut cu 6,7 %. Marja EBIT ajustat se situează la 8,4 %, depăşind nivelul celei din anul precedent, de 7,8 %.De asemenea, în primul semestru al anului, Grupul Rubber a înregistrat o creştere uşoară a cifrei de afaceri de 6,6 miliarde de euro, ajungând la o marjă a EBIT ajustat de 17,5 %, care este superioară valorii din aceeaşi perioadă a anului precedent, de 16,0 %.

Indicatorii concernului Continental

 

1 ianuarie - 30 iunie

Al doilea semestru

Mil. €

2014

2013

2014

2013

Cifra de afaceri

16.918,1

16.574,3

8.528,0

8.541,0

EBITDA

2.605,8

2.479,3

1.310,0

1.309,9

în % din cifra de afaceri

15,4

15,0

15,4

15,3

EBIT

1.810,1

1.630,6

906,9

883,2

în % din cifra de afaceri

10,7

9,8

10,6

10,3

Profitul concernului care revine acţionarilor

1.303,8

1.141,9

715,5

700,7

Profitul pe acţiune în €

6,52

5,71

3,58

3,50

 

 

 

 

 

Cifra de afaceri ajustată1

16.842,9

16.502,3

8.487,1

8.504,6

Profit operaţional ajustat (EBIT ajustat)2

1.958,3

1.776,3

1.005,2

980,1

în % din cifra de afaceri ajustată

11,6

10,8

11,8

11,5

 

 

 

 

 

Flux de numerar disponibil

574,8

-88,2

511,3

222,9

 

 

 

 

 

Datorii financiare nete (la 30.06)

4.272,8

6.011,9

 

 

Gearing Ratio în %

42,4

68,5

 

 

 

 

 

 

 

Numărul angajaţilor (la 30.06.)3

186.278

174.713

 

 

 

 

 

 

 

1 Ajustată cu modificările bazei de consolidare.

2 Ajustat cu amortizările activelor necorporale din alocarea preţului de achiziţie (PPA), modificările bazei de consolidare şi efectele speciale.

3 Fără personalul în curs de calificare.