breadcrumbs
  1. Home
  2. Comunicate de presă
  3. 2013 Q3

Obiectivul Continental rămâne atingerea unei marje ajustate de peste 10%

Nov 7, 2013

  • Cifra de afaceri creşte după nouă luni, ajungând la 25 miliarde de euro
  • Rezultatul operativ ajustat (EBIT) se ridică la aproximativ 2,8 miliarde de euro, marja fiind de 11,3%
  • Cifra de afaceri a concernului aferentă anului 2013 se va situa la aproximativ 33,5 miliarde euro

Hanovra, 07 noiembrie 2013. Continental își reevaluează previziunile, pe baza unor rezultate pozitive ale afacerilor globale din primele 9 luni, de la o marjă EBIT ajustată de circa 10% la cel puțin 10,5% în anul curent. Alături de bunele performanţe de operare, un factor important a fost reprezentat de evoluţia preţurilor materiilor prime, cu o creștere mai mică decât cea preconizată, în special la cauciucul sintetic. „În ciuda evoluției mai slabe a pieţei auto europene, noi am reușit să continuăm drumul nostru de succes. Între timp, sesizăm în acest moment în Europa o stabilizare a evoluţiei afacerilor”, a declarat joi preşedintele dr. Elmar Degenhart, la prezentarea rezultatelor financiare pentru primele nouă luni. În acelaşi timp, el a arătat că cifra de afaceri a concernului va creşte la aproximativ 33,5 miliarde de euro pentru întregul an. Această creştere este uşor inferioară față de previziunile iniţiale. Motivul este reprezentat de aprecierea neaşteptat de puternică a monedei euro față de multe alte valute.

Descarcă documentul WORD (80 KB)

În primele nouă luni ale acestui an, cifra de afaceri a furnizorilor internaţionali de automobile, a producătorilor de anvelope și a partenerilor industriali a crescut, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, cu 1,2%, la peste 25 miliarde euro. Rezultatul operativ (EBIT) a crescut la 30 septembrie, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, cu 4,0%, la aproximativ 2,5 miliarde euro. Această creștere corespunde unei marje de 10,1%, faţă de 9,8% în anul trecut. Rezultatul operativ ajustat (EBIT ajustat) a crescut în primele trei trimestre, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, cu 3,1%, la aproximativ 2,8 miliarde euro. Marja EBIT ajustată a fost de 11,3%, situându-se peste valoarea de 11,0% aferentă primelor nouă luni ale anului 2012.

Rezultatul concernului aferent acţionarilor a crescut în primele nouă luni cu 8,5% la aproape 1,6 miliarde euro. Rezultatul pe acţiune a crescut la 7,88 euro, față de 7,26 euro în aceeaşi perioadă a anului precedent.

Comparativ cu anul precedent, Continental a redus datoria financiară netă cu mai mult de 1,2 miliarde de euro, la aproape 5,6 miliarde de euro. Gearing Ratio, gradul de îndatorare, s-a îmbunătăţit corespunzător la 61,6% faţă de 87,1% în aceeaşi perioadă a anului trecut. „Am lucrat în mod constant în ultimii ani pentru a reduce datoria netă și pentru a îmbunătăţi astfel în continuare indicatorii financiari” a concluzionat Wolfgang Schäfer, directorul financiar al Continental AG. „Acum se pot observa rezultatele acestei activități susținute, reflectate, nu în ultimul rând, în cele mai recente evaluări realizate de agenţiile de rating. Am stabilit direcţiile finanţării favorabile pe termen lung”, a adăugat el. Agenţia de rating Fitch a clasificat ratingul de solvabilitate al Continental în iulie, în „Investment grade/risc scăzut pentru investiţii”, în timp ce Moody a făcut acest lucru la mijlocul lunii septembrie.

Continental a îmbunătăţit fluxul de numerar disponibil în primele trei trimestre cu 246 milioane de euro, la 414 de milioane de euro. Creşterea a fost susţinută de vânzarea de acțiuni la sistemul S-Y. „Pentru întregul an, ne aşteptăm la un  flux de numerar disponibil de cel puțin 800 de milioane de euro”, a spus Schäfer.

Cheltuielile cu dobânzile s-au ridicat la 416 milioane de euro, uşor inferioare față de 432 milioane de euro în anul precedent, deşi valoarea din acest an este afectată de dobânda de la răscumpărarea anticipată a obligaţiunilor emise în urmă cu trei ani. „Achitarea emisiunilor noastre din 2010 și emiterea de noi obligațiuni în ultimele trei luni, cu cupoane scăzute ale dobânzii, va conduce, începând cu 2014, la economisirea a mai mult de 100 de milioane de euro din costurile cu dobânzile”, a spus Schäfer.

Concernul Continental a investit în primele trei trimestre ale acestui an aproape 1,3 miliarde de euro în active fixe și software. Cota de investiţii s-a ridicat la 5,4%, faţă de 5,1% în aceeaşi perioadă a anului trecut. Cheltuielile pentru cercetare şi dezvoltare s-au ridicat la 1,5 miliarde de euro în intervalul ianuarie-septembrie, fiind corespunzătoare unei cote de 5,9% din cifra de afaceri, faţă de 5,5% în aceeaşi perioadă a anului trecut. „Vom continua să investim foarte mult în viitorul companiei noastre. Acest lucru este confirmat atât de rata ridicată a investițiilor noastre cât și de ușoara creştere a cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare”, a subliniat Degenhart.

La sfârşitul celui de-al treilea trimestru, concernul Continental avea 177.387 de angajaţi. Numărul acestora a crescut cu mai mult de 7.700 de persoane comparativ cu sfârșitul anului 2012. Acest lucru se datorează în principal lansărilor de produse în Automotive Group și extinderii capacităților în Rubber Group.Automotive Group a realizat în primele nouă luni o cifră de afaceri de 15 miliarde de euro, uşor ascendentă în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Marja netă de 7,9% este exact la acelaşi nivel cu cea din anul precedent. De asemenea, Rubber Group a generat în primele trei trimestre un volum uşor crescut de vânzări, de peste 9,9 miliarde de euro, ajungând la o marjă netă de 17,3%, mai mare decât cea înregistrată în anul precedent, de 16,2%.

Cifre cheie ale concernului Continental

1 ianuarie - 30 septembrie

Al treilea trimestru

milioane €

2013

2012

2013

2012

Cifra de afaceri

24.923,9

24.640,5

8.349,6

8.134,3

EBITDA

3.801,8

3.690,9

1.322,5

1.198,3

în % din cifra de afaceri

15,3

15,0

15,8

14,7

EBIT

2.516,9

2.420,2

886,3

766,8

în % din cifra de afaceri

10,1

9,8

10,6

9,4

Rezultatul concernului care revine acţionarilor

1.576,0

1.452,4

434,1

449,2

Profitul pe acţiune (în €)

7,88

7,26

2,17

2,25

Cifra de afaceri ajustată1

24.789,9

24.614,4

8.306,2

8.108,2

Profit operaţional ajustat (EBIT ajustat)2

2.794,3

2.709,3

1.017,4

854,2

în % din cifra de afaceri ajustată

11,3

11,0

12,2

10,5

Flux de numerar disponibil

414,2

168,3

502,4

41,9

Datoriile financiare nete (la 30.09)

5.589,7

6.802,2

Gradul de îndatorare în %

61,6

87,1

Numărul angajaţilor (la 30.09.)3

177.387

169.909

1  după ajustarea fluctuaţiilor în baza de consolidare.
2  ajustat cu amortizările imobilizărilor necorporale din alocarea preţului de achiziţie (PPA), modificările bazei de consolidare şi efectele speciale.
3  fără personalul în curs de calificare

Date de contact pentru ziarişti:

Hannes Boekhoff

Director Departament de presă

Continental AG

Vahrenwalder Str. 9

30165 Hanovra

Telefon: +49 511 938-1278

Fax: +49 511 938-1016

E-mail: corporate-media-relations@conti.de


Antje Lewe

Reprezentant de presă Economie şi Finanţe

Continental AG

Vahrenwalder Str. 9

30165 Hanovra

Telefon: +49 511 938-1364

Fax: +49 511 938-1016

E-mail: corporate-media-relations@conti.de