breadcrumbs
  1. Home
  2. Persberichten
  3. Concern
  4. 2015 Q2

Continental verhoogt na een goed eerste halfjaar de vooruitzichten voor de gecorrigeerde EBIT-marge tot rond 11 procent

Aug 4, 2015

  • Omzet stijgt na zes maanden met 15,8 procent tot 19,6 miljard euro
  • Geconsolideerde winst stijgt tot meer dan 1,4 miljard euro
  • Bedrijfswinst (EBIT) ligt boven 2,1 miljard euro
  • Vrije kasstroom voor acquisities flink hoger tot 882 miljoen euro
  • Aantal werknemers  meer dan 205.000

Hannover, 4 augustus 2015. Het Continental-concern verhoogt na een goed verlopen eerste halfjaar opnieuw zijn winstprognose voor het boekjaar 2015. "We willen voor het hele jaar een gecorrigeerde EBIT-marge van circa 11 procent behalen, nadat we tot nu toe zijn uitgegaan van een marge van meer dan 10,5 procent. Ook hebben we onze vooruitzichten voor een vrije kasstroom voor acquisities op basis van de positieve ontwikkeling in het eerste halfjaar verhoogd van minstens 1,5 miljard euro tot minstens 1,8 miljard euro“, zei dr. Elmar Degenhart, CEO van Continental dinsdag tijdens de presentatie van de financiële resultaten van het eerste halfjaar.

Picture Download (PDF)

Picture Download (JPG)

"In een uitdagende omgeving waarin we onze sterke kanten hebben laten zien en na het reeds goede eerste kwartaal 2015 zijn we ook in het tweede kwartaal, gecorrigeerd voor consolidatie- en wisselkoerseffecten, weer met 4,4 procent gegroeid. Daar heeft ook een tweecijferige omzetgroei in Azië aan bijgedragen. Voor het resterende halfjaar gaan we ondanks een afzwakking van de groei van de autoproductie in Azië uit van een stabiele bedrijfsontwikkeling op het al bereikte hoge niveau“, verklaarde Degenhart.

De omzet van de internationale automobieltoeleverancier, bandenfabrikant en industrieel partner steeg in het eerste kwartaal van 2015 met ruim 15,8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar tot rond 19,6 miljard euro. Tegelijkertijd steeg de concernwinst toerekenbaar aan de aandeelhouders met 11,1 procent tot 1,4 miljardeuro. Daarmee steeg de winst per aandeel tot 7,24 euro tegenover 6,52 euro in dezelfde periode van vorig jaar. De operationele geconsolideerde winst (EBIT) steeg per 30 juni 2015 vergeleken met vorig jaar met 19,4 procent tot meer dan2,1 miljard euro. Dit komt overeen met een marge van 11,0 procent ten opzichte van 10,7 procent vorig jaar. De gecorrigeerde operationele winst (EBIT gecorrigeerd) steeg in het eerste kwartaal vergeleken met dezelfde periode vorig jaar met 17,6 procent tot 2,3 miljard euro. De gecorrigeerde marge was 12,2 procent vergeleken met 11,6 procent in dezelfde periode vorig jaar.

De vrije kasstroom voor acquisities nam in vergelijking tot vorig jaar duidelijk toe met 240 miljoen euro tot 882 miljoen euro. De vrije kasstroom bedroeg 282 miljoen euro.

"Op grond van onze sterke financiële situatie konden en zullen we zowel de acquisitie van Veyance Technologies en de dividendbetaling als ook de acquisitie van Elektrobit Automotive GmbH   uit eigen middelen en met de reeds bestaande krediettoezeggingen financieren. Daarnaast zullen we onze lening van $ 950 miljoen vierjaar voortijdig in september van dit jaar al terugbetalen. Onder de financieringsvormen door vreemd kapitaal zijn er momenteel aanzienlijk gunstigere kredietfaciliteiten. Welke wij daarvan voortaan zullen inzetten zullen we in de komende weken beslissen, verklaarde CFO Wolfgang Schäfer. "Onze netto financiële schuld zal eind van het jaar vanuit het huidige perspectief onder de 4 miljard euro liggen", benadrukte hij.

Aan het einde van het eerste halfjaar bedroeg de netto financiële schuld van het Continental-concern 4,2 miljard euro. Deze is tegenover dezelfde periode van vorig jaar met 37 miljoen euro verbeterd. In vergelijking met eind 2014 was de netto financiële schuld hoger, voornamelijk te wijten aan de eind januari 2015 voltooide aankoop van Veyance Technologies van 1,4 miljard euro. De schuldgraad, de gearing ratio, lag eind juni 2015 op 34,1 procent (dezelfde periode vorig jaar 42,4 procent).

Per 30 juni 2015 beschikte Continental over een liquiditeitsbuffer van 6,4 miljard euro, waarvan 2,3 miljard euro liquide middelen en in pand gegeven ongebruikte kredietlijnen van4,1 miljard euro.

De rentelasten daalden gelijktijdig in vergelijking tot dezelfde periode  vorig jaar met 30 miljoen euro tot 178 miljoen euro. Het negatieve renteresultaat verminderde in het eerste halfjaar van 2015 in vergelijking tot vorig jaar met 42 miljoen euro tot 99 miljoen euro. "Voor het gehele jaar rekent de onderneming ondanks de voortijdige terugbetaling van de lening in US-dollars verder met een negatief renteresultaat van ongeveer 300 miljoen euro.

In de eerste zes maanden van 2015 investeerde Continental 816 miljoen euro in kapitaalgoederen en software. Daarbij bedraagt het investeringspercentage 4.2 procent tegenover 4,7 procent in dezelfde periode van vorig jaar. De kosten voor onderzoek en ontwikkeling stegen in het eerste halfjaar van 2015 met ruim 18,7 procent ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar tot 1,3 miljard euro. Dit komt overeen met 6,5 procent van de omzet ten opzichte van 6,3 procent vorig jaar.

Continental heeft opnieuw extra arbeidsplaatsen gecreëerd: aan het einde van het tweede kwartaal 2015 waren in het hele concern meer dan 205.000 werkneemsters/werknemers in dienst. Dat is ongeveer 16.000 meer in vergelijking met eind 2014. Door hogere productievolumes en de uitbreiding van onderzoek en ontwikkeling steeg het aantal werknemers in de Automotive Group met bijna 4.000. In de Rubber Group leidde de verdere uitbreiding van de productiecapaciteit en de verkoopkanalen, alsmede de overname van Veyance Technologies in de divisie ContiTech tot een toename van het aantal werknemers met rond 12.000. In vergelijking met de rapportagedatum van vorig jaar nam het aantal werknemers van het concern toe met ongeveer 19.000.

De Automotive Group realiseerde in de eerste zes maanden van dit jaar een omzet van 11,9 miljard euro. De gecorrigeerde EBIT-marge lag met ca. 9,1 procent boven het niveau van 8,4 procent van vorig jaar.

De Rubber Group behaalde in het eerste halfjaar 2015 een omzet van 7,7 miljard euro en kon de gecorrigeerde EBIT-marge tegenover vorig jaar met 1,3 procent tot 18,6 procent verbeteren.

Continental-concern

1 januari t/m 30 juni

Tweede kwartaal

mln. €

2015

2014

2015

2014

Omzet

19.598,6

16.918,1

10.029,7

8.528,0

EBITDA

3.036,5

2.605,8

1.633,3

1.310,0

in % van de omzet

15,5

15,4

16,3

15,4

EBIT

2.161,2

1.810,1

1.183,3

906,9

in % van de omzet

11,0

10,7

11,8

10,6

Concernwinst toerekenbaar aan de aandeelhouders

1.448,6

1.303,8

791,9

715,5

Winst per aandeel in €

7,24

6,52

3,96

3,58

 

 

 

 

 

Omzet gecorrigeerd1

18.836,2

16.910,4

9.591,8

8.525,5

Gecorrigeerde operationele winst (EBIT gecorrigeerd)2

2.304,1

1.958,7

1.250,2

1.004,0

in % van de gecorrigeerde omzet

12,2

11,6

13,0

11,8

 

 

 

 

 

Vrije kasstroom

282,0

574,8

553,3

511,3

 

 

 

 

 

Netto-financiële schulden (per 30.06.)

4.235,6

4.272,8

 

 

Gearing ratio in %

34,1

42,4

 

 

 

 

 

 

 

Aantal medewerkers (per 30.06.)3

205.288

186.278

 

 

Hannes Boekhoff

Vice President

Media Relations

Continental AG

Vahrenwalder Strasse 9

30165 Hanover, Germany

Phone: +49 511 938-1278

Fax: +49 511 938-1016

E-mail: hannes.boekhoff@conti.de

  
 

Vincent Charles

Spokesman, Business & Finance

Continental AG

Vahrenwalder Strasse 9

30165 Hanover, Germany

Phone: +49 511 938-1364

Fax: +49 511 938-1016

Email: vincent.charles@conti.de


Persbericht in word