breadcrumbs
 1. Home
 2. Persberichten
 3. Concern
 4. JPK 2015

Continental behaalt doelstellingen en verwacht voor 2015 een omzet van rond 37,5 miljard euro

Mar 5, 2015

 • Nettoresultaat 2014 verbeterd tot bijna 2,4 miljard euro / 11,88 euro per aandeel
 • Dividend stijgt met 30 procent tot 3,25 euro
 • Omzetdoel 34,5 miljard euro ondanks tegenwind door wisselkoerseffecten
 • De netto financiële schulden op het laagste niveau sinds 2006 / vrije kasstroom 2,0 miljard euro
 • Gecorrigeerde EBIT circa 3,9 miljard euro / Gecorrigeerde EBIT-marge bedraagt 11,3 procent
 • Boekjaar 2015 kende een goede start Doelstellingen voor 2020: meer dan 50 miljard euro omzet bij een tweecijferige EBIT-marge

Hannover, 5 maart 2015. Het Continental-concern heeft in 2014 haar jaardoelstellingen bereikt en tegelijkertijd voldaan aan een aantal gestelde langetermijneisen. Het toonaangevende technologiebedrijf heeft de aangekondigde omzet van 34,5 miljard euro gerealiseerd en daarbij een gecorrigeerde marge van 11,3 procent behaald. Het rendement op investeringen bedroeg in 2014 precies 20 procent. Dit betekent een stijging voor het vijfde jaar op rij. De netto-financiële schulden daalden weer met bijna 1,5 miljard tot circa 2,8 miljard euro. De gearing-ratio bedroeg aan het eind van het jaar 25,6 procent.

 

Picture download in high Resolution (PDF)

Picture download in high Resolution (JPG)

Voor het huidige boekjaar streeft Continental naar een omzetstijging van bijna 9 procent tot rond 37,5 miljard euro. Hiermee is een omzetbijdrage van ten minste 1,3 miljard uit de eerste consolidatie van het aangekochte Veyance Technologies mede inbegrepen. Positieve wisselkoerseffecten kunnen zoals het er nu uitziet nog eens een miljard euro aan de omzet bijdragen. De gecorrigeerde EBIT-marge moet in 2015 meer dan 10,5 procent bedragen. Groei-impulsen moeten weer uit Azië en met name China en Noord-Amerika komen. Continental gaat voor 2015 uit van een wereldwijde productie van voertuigen tot zes ton totaalgewicht van ongeveer 89 miljoen stuks.

"Het begin van 2015 verloopt voorspoedig en bevestigt onze verwachtingen voor het hele jaar," zei dr. Elmar Degenhart, CEO van Continental donderdag bij de presentatie van de voorlopige financiële bedrijfsresultaten in Hannover. "We zijn zeer verheugd over nog een uitgesproken succesvol boekjaar. Voor 2014 hebben we onze doelen gehaald"

Degenhart verklaarde verder: "we moeten bij de beoordeling van de resultaten niet vergeten dat er sprake was van deels uitgesproken zwakke economische groeicijfers in Europa, Rusland en Zuid-Amerika. Daar kwamen ook nog eens aanzienlijke wisselkoersschommelingen bij. Daarnaast heeft de "groene winter" de verkoop van winterbanden in Europa negatief beïnvloed. De motor van de omzetgroei lag wederom in China en in Noord-Amerika. Zeker in dit opzicht is de behaalde winst na belastingen van bijna 2,4 miljard euro of 11.88 euro per aandeel aanzienlijk. Op deze basis willen we het dividend voor de derde achtereenvolgende maal verhogen en een uitbetaling van 3,25 euro per aandeel voorstellen. De dividenduitkering is daarmee 27,4% en ligt daarmee weer iets boven het niveau van vorig jaar.“

"Daarnaast is de sterke free cash flow van meer dan twee miljard euro opmerkelijk te noemen. Daarmee konden we de netto financiële schulden drukken tot het laagste peil sinds 2006. Tegelijkertijd hebben we meer dan 4 miljard geïnvesteerd in vaste activa, software en onderzoek en ontwikkeling", zei Dahal.

Uitrusting met elektronica en software zal weer sterk toenemen

Degenhart schetste voor de journalisten bovendien de bedrijfsontwikkeling tot 2020: "we gaan uit van de verder toenemende behoefte aan mobiliteit en een groeiende vraag van onze industriële klanten. Het productievolume van voertuigen met een totaal gewicht tot 6 ton zal naar verwachting toenemen tot 100 tot 105 miljoen voertuigen. Bovendien zal de uitrusting met elektronica en software verder sterk stijgen, daartoe aangezet door de groeiende eisen van eindgebruikers en de steeds strengere wettelijke voorschriften op het gebied van veiligheid en energieverbruik. Onder andere op basis hiervan denken we voor 2020 meer dan 50 miljard euro aan winstgevende omzet te zullen realiseren", verklaarde Degenhart.

EBIT groeide tot 3,3 miljard euro

In 2014 steeg de omzet van het Continental-concern met 3,5 procent tot 34,5 miljard euro. Aangepast aan de negatief werkende valuta-effecten van ongeveer 470 miljoen euro en de consolidatiewijzigingen levert dit een stijging van 4,2 procent op. Het operationele resultaat (EBIT) groeide met 2,5 procent tot ruim 3,3 miljard euro. De EBIT-marge bedroeg 9,7 procent vergeleken met 9,8 procent in het boekjaar 2013. De vooral door afschrijvingen en speciale effecten gecorrigeerde EBIT steeg met 3,7 procent tot bijna 3,9 miljard euro. Het percentage op basis van de omzet bedroeg 11,3% ten opzichte van 11,2 procent vorig jaar.

Renteresultaat met meer dan een half miljard euro verbeterd

De lagere netto schulden en de verbeterde krediet- en leningscondities hebben zoals al werd aangekondigd een duidelijk positief effect gehad op het renteresultaat van het Continental-concern. "Ons renteresultaat is in vergelijking met 2013 met meer dan een half miljard euro verbeterd tot minus 265 miljoen euro," zei Wolfgang Schäfer, Chief Financial Officer van Continental.

"Deze positieve ontwikkeling kan vooral worden teruggevoerd tot de vervroegde aflossing van viermaal in 2010 uitgeschreven bedrijfsobligaties en hun gedeeltelijke herfinanciering middels aanzienlijk gunstiger obligaties in 2013. In het lopende jaar gaan we als gevolg van de betaling van de aankoopprijs voor Veyance Technologies uit van een negatief renteresultaat van ongeveer 300 miljoen euro. Wij zijn bovendien voornemens om een vrije kasstroom vóór overnames van ten minste 1,5 miljard euro te bereiken", verklaarde Schäfer.

Continental heeft in 2014 weer flink geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling: de uitgaven hiervoor bedroegen bijna 2,1 miljard euro. Dit komt overeen met 6,2 procent van de omzet ten opzichte van 5,6 procent vorig jaar. Voor ongeveer 2,0 miljard euro werd bovendien 5,9 procent van de omzet in materiële vaste activa en software geïnvesteerd. Ook in het huidige boekjaar moet het investeringspercentage rond de zes procent liggen.

Het positieve resultaat blijkt ook uit het groeiende aantal werknemers: eind 2014 telde het Continental-concern ongeveer 190.000 medewerkers en daarmee dus iets meer dan 11.000 meer dan een jaar geleden. De onderneming telt momenteel ongeveer 200.000 mensen.

Continental concern in miljoenen euro

2014

2013

D in %

Omzet

34.505,7

33.331,0

3,5

EBITDA

5.133,8

5.095,0

0,8

in % van de omzet

14,9

15,3

 

EBIT

3.344,8

3.263,7

2,5

in % van de omzet

9,7

9,8

 

Concernwinst toerekenbaar aan de aandeelhouders

2.375,3

1.923,1

23,5

Winst per aandeel (in €)

11,88

9,62

23,5

Onderzoeks- en ontwikkelingskosten

2.137,7

1.878,4

13,8

in % van de omzet

6,2

5,6

 

Afschrijvingen1

1.789,0

1.831,3

-2,3

– waarvan waardeverminderingen2

178,9

126,7

41,2

Operationele activa (per 31.12.)

16.596,1

15.832,3

4,8

Operationele activa (gemiddelde)

16.726,5

16.804,0

-0,5

Return On Capital Employed (ROCE)

20,0

19,4

 

Investeringen3

2.045,4

1.981,1

3,2

in % van de omzet

5,9

5,9

 

Aantal medewerkers (per 31.12.)4

189.168

177.762

6,4

 

 

 

 

Omzet gecorrigeerd5

34.177,6

33.259,1

2,8

Gecorrigeerde operationele winst (EBIT gecorrigeerd)6

3.874,5

3.737,5

3,7

in % van de gecorrigeerde omzet

11,3

11,2

 

 1. Exclusief afschrijvingen op financiële activa.
 2. Het begrip bijzondere waardevermindering (impairment) behelst niet planmatige afschrijvingen en de vereiste (omkeerbare) verhogingen van de boekwaarden.
 3. Investeringen in vaste activa en software.
 4. Zonder trainees.
 5. Gecorrigeerd voor consolidatiewijzigingen
 6. Gecorrigeerd voor de afschrijvingen op immateriële activa uit aankoopprijsallocatie (PPA), consolidatieveranderingen en bijzondere effecten.