Continental breidt speelruimte aanzienlijk uit

Mar 6, 2014

 • Winst bedraagt meer dan 1,9 miljard euro / voorgesteld dividend 2,50 euro per aandeel
 • Vrije kasstroom 1,8 miljard euro / netto financiële schuld gedaald met een miljard euro
 • De omzet steeg tot 33,3 miljard euro ondanks tegenwind als gevolg van meer dan 800 miljoen euro aan negatieve valutakoerseffecten
 • Gecorrigeerd operationeel resultaat (EBIT gecorrigeerd) op 3,7 miljard euro / gecorrigeerde marge 11,3 procent
 • Vooruitzicht 2014: omzetgroei van 5 procent tot ongeveer 35 miljard euro
 • Goede start in 2014: omzet en gecorrigeerde EBIT in het eerste kwartaal boven die van het vorige jaar

Hannover / Frankfurt / Main, 6 maart 2014. Het Continental concern heeft in 2013 zijn sterke kant getoond en zijn speelruimte weer aanzienlijk uitgebreid. Dit werd gerealiseerd ondanks een zwakke Europese automarkt en significant negatievere valuta-effecten. De internationale automobieltoeleverancier, bandenfabrikant en industrieel partner verwacht in 2014 evenals vorig jaar een positieve marktontwikkeling in Noord-Amerika en Azië. Vooral in China moeten de bedrijfsactiviteiten verder worden uitgebreid. Bovendien wil Continental met de overeengekomen aankoop van de kunststof- en rubberspecialist Veyance Technologies Inc. zijn industriële bedrijfsactiviteiten aanzienlijk versterken.

Persbericht in word 

Picture download in high Resolution (PDF)

Picture download in high Resolution (JPG)

„We hebben in 2013 een zeer goed resultaat behaald en betrouwbaar, consequent en efficiënt onze doelen nagestreefd. Terugkijkend hebben we al met al meer bereikt dan verwacht: we hebben de winst met meer dan 1,9 miljard euro, resp. 9,62 euro per aandeel op een hoog niveau gehandhaafd. De vrije kasstroom bedraagt ​​meer dan 1,8 miljard euro zodat we in staat waren om de netto financiële schuld te verminderen met nog eens één miljard euro. De gearing ratio lag eind 2013 op 46 procent en daarmee op het laagste niveau sinds 2006 aan het eind van het jaar", zei dr. Elmar Degenhart, bestuursvoorzitter van Continental donderdag op de jaarlijkse persconferentie over de voorlopige bedrijfsresultaten in Frankfurt / Main.  "We hebben onveranderd sterk geïnvesteerd in kapitaalgoederen, apparatuur, software en onderzoek en ontwikkeling. Tegelijkertijd hebben we vastgehouden aan de vrije ruimte die we gecreëerd hebben voor een miljarden-acquisitie.“

Degenhart wees de journalisten erop dat  het aandeel Continental in 2013 met een koerswinst van 82 procent voor het tweede opeenvolgende jaar de nummer één van de DAX was. "Daarnaast zullen onze aandeelhouders net als vorig jaar direct betrokken worden bij het succes van het bedrijf . We willen 2,50 euro dividend per aandeel uitkeren en zullen hiervoor een voorstel indienen. Op basis van de winst per aandeel van € 9,62 komt dit neer op een uitkeringspercentage van ongeveer 26 procent, net iets boven het niveau van vorig jaar", verklaarde Degenhart.

De start van het eerste kwartaal van 2014 verliep volgens Degenhart voorspoedig. "We gaan uit van een omzetstijging van 3 tot 4 procent. Door de aanhoudend ongunstige ontwikkeling van de valutakoersen worden we daarbij onveranderd afgeremd. De omzetgroei zou hierdoor in het eerste kwartaal van 2014 wel eens met 4 procentpunten belast kunnen worden. De gecorrigeerde operationele winst zal in het eerste kwartaal van 2014 hoger zijn dan in dezelfde periode vorig jaar."

In 2013 steeg de omzet van het Continental-concern met 1,8 procent tot 33,3 miljard euro. Gecorrigeerd voor de negatieve valuta-effecten van ongeveer 800 miljoen euro en de consolidatiewijzigingen ontstaat een stijging van 4,0 procent. Het operationele resultaat (EBIT) nam toe met 2,4 procent tot bijna 3,3 miljard euro. De EBIT-marge bedroeg 9,8 procent vergeleken met 9,7 procent in het boekjaar 2012. De gecorrigeerde EBIT door vooral afschrijvingen als gevolg van acquisities en speciale effecten steeg met 3,5 procent tot 3,7 miljard euro. Het quotum was 11,3 procent, vergeleken met 11,0 procent een jaar geleden.

Continental versterkte zijn eigen vermogen met meer dan een miljard euro. Het aandeel eigen vermogen verbeterde daardoor van 30 procent tot bijna 35 procent. "Daarmee liggen we aanzienlijk boven onze minimumwaarde van 30 procent", zei Degenhart.

De netto schuld van het concern daalde in vergelijking met eind 2012 met rond 1 miljard euro tot 4,3 miljard euro. Daarmee kon de netto schuldgraad (gearing ratio) aanzienlijk verbeterd worden ten opzichte van vorig jaar (46% tegenover ongeveer 65 procent eind 2012). "Onze netto financiële schuld ligt nog wel boven het niveau van onze belangrijkste concurrenten. Toch willen we onverminderd vasthouden aan het doel om onze bedrijfsactiviteiten buiten de automobielindustrie verder beleidsmatig te versterken - eventueel door verdere overnames in de industriële sector maar ook door de continue uitbreiding van onze bedrijfsactiviteiten op het gebied van vernieuwde banden", zei Degenhart.

De lagere netto schuld en de verbeterde krediet- en leningscondities zullen voortaan een duidelijk positief effect hebben op het renteresultaat van het Continental-concern. "Voor het lopende boekjaar rekenen we met een negatief renteresultaat van minder dan 400 miljoen euro", zei CFO Wolfgang Schäfer. In 2013 lagen het negatieve renteresultaat nog bij iets minder dan 800 miljoen euro. "De toename van 300 miljoen euro ten opzichte van 2012 was voornamelijk het gevolg van eenmalige effecten met betrekking tot de vervroegde aflossing van vier eurobonds in 2010: enerzijds ontstonden daardoor verliezen op waarderingen zonder liquiditeitseffecten." Anderzijds kwamen daar ook extra kosten bij van circa 110 miljoen euro voor de vervroegde aflossing, zei Schäfer.

Voor het boekjaar 2013 ontstond een vrije kasstroom van 1,8 miljard euro. "De toename van nog eens 166 miljoen euro lag net als vorig jaar ruim boven onze verwachtingen", aldus Shepherd en hij wees erop dat dit onder andere te danken is aan de gestage en succesvolle verbetering van de working-capital-quote. Voor het jaar 2014 wil Continental een vrije kasstroom bezitten van minstens 1,2 miljard euro voor verdere aankopen.

Continental heeft in 2013 weer flink geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling: de uitgaven hiervoor bedroegen bijna 1,9 miljard euro. Dit komt overeen met een quote van 5,6 procent van de omzet ten opzichte van 5,3 procent vorig jaar. "De 1,9 miljard euro is het tot op heden hoogste bedrag uit de geschiedenis van het bedrijf. Wij worden gerekend tot de meest innovatieve bedrijven van de Duitse beursindex DAX. Daarnaast investeerden we vorig jaar nog eens ongeveer 2 miljard euro in kapitaalgoederen, apparatuur en software, "zei Degenhart.

De positieve bedrijfsontwikkeling blijkt ook uit het groeiend aantal werknemers: eind 2013 had het Continental-concern ongeveer 178.000 medewerkers in dienst, ongeveer 8.000 meer dan het jaar tevoren. De arbeidsplaatsen zijn vooral in de groeimarkten gecreëerd.

"Over het algemeen zijn we optimistisch over het boekjaar 2014 en we verwachten een verbetering van de marktpositie bij personenauto's, SUV's en lichte bedrijfswagens met 2 procent. Daarom hebben we ons opnieuw ten doel gesteld om met 5 procent te groeien en onze omzet te verhogen tot een totaal van ongeveer 35 miljard euro. Ook gaan we weer uit van significante negatieve valuta-effecten maar dit mag geen nadelige invloed hebben op onze return on sales, "concludeerde Degenhart.

Hij voegde eraan toe: "we verwachten een gecorrigeerde EBIT-marge van meer dan 10 procent te behalen. Voor de Automotive Group plannen we een omzetgroei van ongeveer 21 miljard euro. De Rubber Group zal haar omzet in het huidige fiscale jaar zonder de overname van Veyance Technologies Inc. kunnen verhogen tot ongeveer 14 miljard euro. "

Continental concern in miljoen euro

 

2013

2012

D in %

Omzet

33.331,0

32.736,2

1,8

EBITDA

5.095,0

4.967,4

2,6

in % van de omzet

15,3

15,2

 

EBIT

3.263,7

3.186,2

2,4

in % van de omzet

9,8

9,7

 

Concernresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders

1.923,1

1.905,2

0,9

Winst per aandeel (in €)

9,62

9,53

0,9

Onderzoeks- en ontwikkelingskosten

1.878,4

1.744,8

7,7

in % van de omzet

5,6

5,3

 

Afschrijvingen1

1.831,3

1.781,2

2,8

– waarvan waardeverminderingen2

126,7

49,9

153,9

Operationele activa (per 31.12.)

15.832,3

16.277,6

–2,7

EBIT in % van operationele activa per 31.12.)

20,6

19,6

 

Operationele activa (gemiddeld)

16.804,0

16.953,8

–0,9

EBIT in % van operationele activa (gemiddeld)

19,4

18,8

 

Investeringen3

1.981,1

2.019,4

–1,9

in % van de omzet

5,9

6,2

 

Aantal medewerkers (per 31.12.)4

177.762

169.639

4,8

 

 

 

 

Omzet gecorrigeerd5

33.164,3

32.684,7

1,5

Gecorrigeerd operationeel resultaat (EBIT gecorrigeerd)6

3.736,5

3.611,5

3,5

in % van de gecorrigeerde omzet

11,3

11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Exclusief afschrijvingen op financiële activa.
 2. Het begrip bijzondere waardevermindering (impairment) behelst niet planmatige afschrijvingen en de vereiste (omkeerbare) verhogingen van de boekwaarden.
 3. Investeringen in vaste activa en software.
 4. Zonder trainees.
 5. Gecorrigeerd voor consolidatiewijzigingen
 6. Gecorrigeerd voor de afschrijvingen op immateriële activa uit aankoopprijsallocatie (PPA), consolidatieveranderingen en bijzondere effecten.

Contactpersonen voor Journalisten 

Hannes Boekhoff

Hoofd Mediazaken

Continental AG

Vahrenwalder Straße 9

30165 Hannover, Duitsland

Telefoon: +49 511 938-1278

Fax: +49 511 938-1016

E-Mail: corporate-media-relations@conti.de


Antje Lewe

Persvoorlichter

Continental AG

Vahrenwalder Straße 9

30165 Hannover, Duitsland

Telefoon: +49 511 938-1364

Fax: +49 511 938-1016

E-mail: corporate-media-relations@conti.de