breadcrumbs
 1. Home
 2. Tisková sdělení
 3. 2015 Q3

Na dobré cestě: Koncern Continental potvrzuje očekávaný obrat a znovu zvyšuje roční prognózu

Nov 9, 2015

 • Výsledek koncernu se zvyšuje po devíti měsících o 16 procent na 2,1 miliardy eur
 • Obrat se zvyšuje téměř o 14 procent na více než 29 miliard eur
 • Očekávaný obrat na rok 2015 ve výši více než 39 miliard eur potvrzen
 • Provozní výsledek (EBIT) činí po třech čtvrtletích 3,2 miliardy eur
 • Očištěná marže EBIT by se měla zvýšit na více než 11 procent
 • Vyhlídka na volné hotovostní prostředky před akvizicemi vzrostla na více než 2 miliardy eur

Hannover, 9. listopadu 2015 Technologický koncern Continental je podle svého názoru i přes stále náročné tržní prostředí na dobré cestě: K datu předložení obchodních údajů po devíti měsících potvrzuje tento podnik svou předpověď obratu na rok 2015 a znovu zvyšuje svou roční prognózu.  „Za celý rok nadále počítáme s obratem více než 39 miliard eur. Výhled na konec roku v nás vzbuzuje pozitivní náladu. Věříme, že dosáhneme očištěné marže EBIT více než 11 procent, zatímco jsme dosud počítali se zhruba 11 procenty. Na základě pozitivního vývoje obchodování navíc zvyšujeme svůj výhled volných peněžních toků před akvizicemi z dosavadních nejméně 1,8 miliardy eur na více než 2 miliardy eur,“ řekl předseda představenstva koncernu Continental dr. Elmar Degenhart.

Sťahovanie fotografia (PDF)

„Celkově jsme ve třetím čtvrtletí dosáhli v náročném prostředí solidních výsledků. Jak snížení růstu výroby osobních automobilů v Číně, tak i klesající obchody celého průmyslu se nám podařilo vyrovnat stálým růstem v Evropě a Severní Americe,“ vysvětlil Degenhart. Dodavatel automobilového průmyslu má při tom rovněž prospěch ze stoupající vybavenosti vozidel nejmodernější elektronikou.

Obrat tohoto mezinárodního dodavatele automobilového průmyslu, výrobce pneumatik a partnera průmyslových podniků se v prvních třech čtvrtletích roku 2015 zvýšil v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 14,2 procent na 29,2 miliardy eur. Po očištění od změn konsolidačního rámce a změn převodních kurzů měn došlo ke zvýšení o 3,3 procenta.

Současně vzrostl výsledek koncernu, který se připočítává podílníkům, o 15,9 procenta na 2,1 miliardy eur. Tím se zvýšil výsledek na akcii na 10,42 eur z 8,99 eur ve stejném období minulého roku.

Provozní výsledek koncernu (EBIT) se k 30. září 2015 zvýšil ve srovnání se stejným údajem z minulého roku o 30,6 procenta na 3,2 miliardy eur. To odpovídá marži EBIT ve výši 10,9 procenta po 9,6 procenta z minulého roku. Očištěný provozní výsledek (očištěný EBIT) se zvýšil oproti stejnému období minulého roku o 15,6 procenta na 3,4 miliardy eur. Očištěná EBIT marže činila 12,0 procent po 11,4 procenta v minulém roce.

Volné hotovostní prostředky před akvizicemi se v porovnání s minulým rokem výrazně zvýšily o 473 miliony eur na 1,5 miliardy eur. „I přes snižování ve výši celkem 1,2 miliardy eur na základě akvizicí, především společnosti Veyance Technologies a Elektrobit Automotive, dosáhly volné hotovostní prostředky po prvních devíti měsících roku 2015 hodnoty 316 milionů eur,“ zdůraznil finanční ředitel Wolfgang Schäfer.

K 30. září 2015 činily čisté finanční dluhy koncernu Continental 4,3 miliardy eur. Oproti stejnému období předchozího roku se zvýšily o 370 milionů eur. V porovnání s koncem roku 2014 se čisté finanční dluhy zvýšily v podstatě nákupem společnosti Veyance Technologies, dokončeným na konci ledna 2015, a nákupem společnosti Elektrobit Automotive, dokončeným začátkem července, o 1,5 miliardy eur. Stupeň zadluženosti gearing ratio na konci září 2015 činil 33,9 procenta a byl nižší než stupeň zadluženosti ke stejnému datu v předchozím roce (36,2 procenta).

Na konci třetího čtvrtletí 2015 měla společnost Continental k dispozici rezervu likvidity 5 miliard eur, z toho zhruba 1,8 miliardy eur tvořily použitelné platební prostředky a přislíbené, nevyužité úvěrové linky ve výši 3,2 miliardy eur. Oproti prvnímu pololetí 2015 se likvidita snížila o 1,4 miliardy eur. „Důvodem je v zásadě předčasné splacení půjčky v US dolarech v polovině září a akvizice společnosti Elektrobit Automotive na začátku července 2015,“ vysvětlil Schäfer.

Úrokové náklady se snížily v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 31 milionů eur na 260 milionů eur. Negativní úrokový výsledek za prvních devět měsíců roku 2015 zůstal s hodnotou 217 milionů eur téměř na stejné úrovni jako v předchozím roce.

V prvních devíti měsících roku 2015 investovala společnost Continental 1,3 miliard eur do věcných investic a softwaru. Tím činí investiční kvóta 4,5 procenta po 5,1 procenta ve srovnatelném období minulého roku.

Výdaje na výzkum a vývoj se zvýšily k 30. září 2015 v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 16,6 procenta na 1,9 miliardy eur. To odpovídá podílu 6,5 procenta na obratu. V minulém roce to bylo 6,4 procenta.

Na konci třetího čtvrtletí roku 2015 pracovalo v koncernu více než 208 000 zaměstnankyň a zaměstnanců, tedy zhruba o 19 000 více než na konci roku 2014. Na základě zvýšených objemů výroby a nákupu společnosti Elektrobit Automotive se zvýšil počet zaměstnanců ve skupině Automotive o více než 6 300. Ve skupině Rubber vedlo další rozšiřování výrobních kapacit a odbytových kanálů a také začlenění společnosti Veyance Technologies do divize ContiTech ke zvýšení počtu zaměstnanců zhruba o 12 600.  V porovnání s rozhodným dnem zprávy v minulém roce se počet zaměstnanců koncernu zvýšil zhruba o 18 800.

Skupina Automotive dosáhla v prvních devíti měsících tohoto roku obratu 17,6 miliardy eur. Očištěná EBIT marže činila 8,8 procenta po 8,0 procentech v minulém roce.Skupina Rubber dosáhla k 30. září 2015 obratu 11,7 miliardy eur a podařilo se jí zlepšit očištěnou marži EBIT na 18,3 procenta oproti 17,5 procenta v předchozím roce.

Čísla podniku Continental

 

1. leden až 30. září

Třetí čtvrtletí

milionů €

2015

2014

2015

2014

obrat

29 216,2

25 587,6

9 617,6

8 669,5

EBITDA

4 528,2

3 809,1

1 491,7

1 203,3

v % z obratu

15,5

14,9

15,5

13,9

EBIT

3 195,8

2 447,9

1 034,6

637,8

v % z obratu

10,9

9,6

10,8

7,4

Výsledek koncernu připočítaný podílníkům

2 084,3

1 798,9

635,7

495,1

Výsledek na akcii v €

10,42

8,99

3,18

2,47

 

 

 

 

 

Očištěný obrat1

28 109,7

25 578,8

9 273,5

8 668,4

Očištěný provozní výsledek (očištěný EBIT)2

3 379,7

2 924,1

1 075,6

965,4

v % očištěného obratu

12,0

11,4

11,6

11,1

 

 

 

 

 

Volné hotovostní prostředky (Free Cashflow)

315,9

941,0

33,9

366,2

 

 

 

 

 

Netto finanční dluhy (k 30. 9.)

4 296,2

3 926,2

 

 

Gearing Ratio v %

33,9

36,2

 

 

 

 

 

 

 

Počet zaměstnanců (k 30. 9.)3

208 138

189 361

 

 

 1. Obrat očištěný o změny konsolidačního rámce.
 2. Obrat očištěný o odpisy na nemateriální majetkové hodnoty z alokací nákupních nákladů (PPA), konsolidační změny a nahodilé jevy.
 3. Bez učňů.