breadcrumbs
  1. Home
  2. Tisková sdělení
  3. 2015 Q2

Po dobrém prvním pololetí zvyšuje společnost Continental výhled na očištěnou marži EBIT na přibližně 11 procent

Aug 4, 2015

  • Obrat se po šesti měsících zvyšuje o 15,8 procenta na 19,6 miliardy eur
  • Výsledek koncernu se zvyšuje na více než 1,4 miliardy eur
  • Provozní výsledek (EBIT) je vyšší než 2,1 miliardy eur
  • Volné peněžní prostředky před akvizicemi výrazně narostly na 882 milionů eur
  • Počet zaměstnanců se dále zvyšuje na více než 205 000 pracovníků

Hannover, 4. srpna 2015. Po úspěšném prvním pololetí zvyšuje koncern Continental svoji prognózu hospodářského výsledku na rok 2015. „Za celý rok chceme dosáhnout očištěné marže EBIT okolo 11 procent – dosud se nám podařilo dosáhnout více než 10,5procentní marže. Na základě pozitivního vývoje v prvním pololetí a hodnoty volných peněžních prostředků před akvizicemi alespoň 1,5 miliardy eur zvyšujeme také prognózu této hodnoty na přinejmenším 1,8 miliardy eur,“ řekl předseda představenstva společnosti Continental dr. Elmar Degenhart ve čtvrtek při prezentaci obchodních výsledků po prvních šesti měsících tohoto roku.

Sťahovanie fotografia (PDF)

Sťahovanie fotografia (JPG)

„V náročném prostředí jsme prokázali své silné stránky a po dobrém prvním čtvrtletí 2015 jsme také ve druhém čtvrtletí, po očištění od vlivů konsolidačních změn a změn měnových kurzů, rostli opět o 4,4 procenta. Přispěl k tomu i dvouciferný růst obratu v Asii. Ve zbývajícím pololetí počítáme i přes oslabení tempa růstu výroby vozidel v Asii se stabilním vývojem obchodování na vysoké úrovni, které jsme dosáhli,“ vysvětlil Elmar Degenhart.

Obrat tohoto mezinárodního dodavatele automobilového průmyslu, výrobce pneumatik a průmyslového partnera se v prvním pololetí roku 2015 v porovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšil o 15,8 procenta na 19,6 miliardy eur. Současně vzrostl výsledek koncernu, který bude připočítán vlastníkům podílů, o 11,1 procenta na více než 1,4 miliardy eur. Tím se zvýšil výsledek na akcii na 7,24 eura po 6,52 eura v témže období předchozího roku. Provozní výsledek koncernu (EBIT) se k 30. červnu 2015 zvýšil v porovnání s předchozím rokem o 19,4 procenta na více než 2,1 miliardy eur. To odpovídá marži ve výši 11,0 procenta po 10,7 procenta z minulého roku. Očištěný provozní výsledek (očištěný EBIT ) se zvýšil oproti stejnému období předchozího roku o 17,6 procenta na 2,3 miliardy eur. Očištěná marže EBIT činila 12,2 procenta po 11,6 procenta z předchozího roku.

Hodnota volných peněžních prostředků před akvizicemi se v porovnání s předchozím rokem výrazně zvýšila o 240 milionů eur na 882 milionů eur. Hodnota volných peněžních prostředků činila 282 milionů eur.

„Na základě své finanční síly jsme mohli a nadále budeme moci financovat z vlastních zdrojů a již přislíbených úvěrů jak akvizici společnosti Veyance Technologies a výplatu dividend, tak akvizici společnosti Elektrobit Automotive GmbH. K tomu splatíme v září tohoto roku čtyři roky před uplynutím lhůty své půjčky v US dolarech v objemu 950 milionů US dolarů. Mezi nástroji pro financování z cizích zdrojů jsou v současné době mnohem výhodnější nástroje než již vydaná půjčka. O tom, které z nich v budoucnu použijeme, budeme rozhodovat v nadcházejících týdnech,“ vysvětlil člen představenstva pro oblast financí Wolfgang Schäfer. „Podle dnešního názoru budou naše čisté finanční dluhy na konci roku nižší než 4 miliardy eur,“ zdůraznil.

Na konci prvního pololetí činily čisté finanční dluhy koncernu Continental 4,2 miliardy eur. Oproti stejnému období předchozího roku se zlepšily o 37 milionů eur. V porovnání s koncem roku 2014 se zvýšily čisté finanční dluhy o 1,4 miliardy eur, v podstatě na základě nákupu společnosti Veyance Technologies. Stupeň zadlužení, gearing ratio, činil na konci června 2015 34,1 procenta (ve stejném období předchozího roku 42,4 procenta).

K 30. červnu 2015 měla společnost Continental k dispozici rezervu likvidity ve výši 6,4 miliardy eur, z toho 2,3 miliardy eur činily peněžní prostředky a 4,1 miliardy eur přislíbené, nevyužité úvěrové linie.

Úrokové náklady se snížily v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 30 milionů eur na 178 milionů eur. Negativní úrokový výsledek se snížil v prvním pololetí roku 2015 v porovnání s předchozím rokem o 42 milionů eur na 99 milionů eur. Pokud jde o výsledky celého roku, počítá podnik i při předčasném splacení půjčky v US dolarech nadále s negativním úrokovým výsledkem okolo 300 milionů eur.

V prvních šesti měsících roku 2015 investovala společnost Continental 816 milionů eur do věcného vybavení a softwaru. Tím činí investiční kvóta 4,2 procenta po 4,7 procenta v minulém roce v témže období. Výdaje na výzkum a vývoj se v prvním pololetí roku 2015 v porovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšily o 18,7procenta na 1,3 miliardy eur. To odpovídá kvótě 6,5 procenta obratu; ve stejném období předchozího roku to bylo 6,3 procenta.

Společnost Continental opět vytvořila další pracovní místa: na konci druhého čtvrtletí 2015 zaměstnával koncern více než 205 000 pracovnic a pracovníků , což je zhruba o 16 000 více než na konci roku 2014. Na základě zvýšeného objemu výroby a rozšíření výzkumu a vývoje se zvýšil počet zaměstnanců ve skupině Automotive o necelé 4 000. Ve skupině Rubber vedlo další rozšíření výrobních kapacit a distribučních kanálů, stejně jako akvizice společnosti Veyance Technologies v divizi ContiTech ke zvýšení počtu zaměstnanců zhruba o 12 000. V porovnání s rozhodným datem zprávy v předchozím roce se počet zaměstnanců koncernu zvýšil celkem o přibližně 19 000.

Skupina Automotive (automobilový průmysl) dosáhla v prvních šesti měsících tohoto roku obratu 11,9 miliardy eur. Očištěná EBIT marže činila 9,1 procenta po 8,4 procenta v minulém roce.Skupina Rubber dosáhla v prvním pololetí roku 2015 obratu 7,7 miliardy eur a podařilo se jí zlepšit hodnotu očištěné marže EBIT v porovnání s předchozím rokem o 1,3 procentního bodu na 18,6 procenta.

Koncern Continental

1. leden až 30. červen

Druhé čtvrtletí

milionů €

2015

2014

2015

2014

obrat

19 598,6

16 918,1

10 029,7

8 528,0

EBITDA

3 036,5

2 605,8

1 633,3

1 310,0

v % z obratu

15,5

15,4

16,3

15,4

EBIT

2 161,2

1 810,1

1 183,3

906,9

v % z obratu

11,0

10,7

11,8

10,6

Výsledek připočítaný podílníkům

1 448,6

1 303,8

791,9

715,5

Výsledek na akcii v €

7,24

6,52

3,96

3,58

 

 

 

 

 

Očištěný obrat1

18 836,2

16 910,4

9 591,8

8 525,5

Očištěný provozní výsledek (očištěný EBIT)2

2 304,1

1 958,7

1 250,2

1 004,0

v % očištěného obratu

12,2

11,6

13,0

11,8

 

 

 

 

 

Volné hotovostní prostředky (Free Cashflow)

282,0

574,8

553,3

511,3

 

 

 

 

 

Čisté finanční zadlužení (k 30. 6.)

4 235,6

4 272,8

 

 

Gearing Ratio v %

34,1

42,4

 

 

 

 

 

 

 

Počet zaměstnanců (k 30. 6.)3

205 288

186 278