breadcrumbs
 1. Home
 2. Tisková sdělení
 3. Finanční informace

Continental dosahuje cílů a v roce 2015 očekává obrat přibližně 37,5 miliardy eur

Mar 5, 2015

 • Čistý hospodářský výsledek za rok 2014 se zlepšil na téměř 2,4 miliardy eur / 11,88 eur na akcii
 • Dividenda se zvýšila o 30 procent na 3,25 eur
 • Plánovaný obrat 34,5 miliardy eur splněn i přes negativně působící změny převodních kurzů měn
 • Čisté finanční zadlužení nejnižší od roku 2006 / free cashflow 2,0 miliardy eur
 • Očištěný EBIT 3,9 miliard eur / očištěná marže EBIT činí 11,3 procenta
 • Vydařený nástup do obchodního roku 2015 Cíle pro rok 2020: obrat více než 50 miliard eur při dvojciferné marži EBIT

Hannover, 5. března 2015. Koncern Continental dosáhl v roce 2014 svých ročních cílů a zároveň s tím splnil i dlouhodobé úkoly. Tento přední technologický podnik dosáhl avizovaného obratu ve výši 34,5 miliardy eur a očištěné marže 11,3 procenta. Kapitálová výnosnost činila v roce 2014 přesně 20 procent. Zvýšila se tak již pátý rok po sobě. Čisté finanční zadlužení se snížilo o dalších téměř 1,5 miliardy na zhruba 2,8 miliardy eur. Stupeň zadlužení činil na konci roku 2014 25,6 procenta.

 

Download Picture  (PDF)

Download Picture  (JPG)

Na tento obchodní rok si Continental naplánoval zvýšení obratu o téměř 9 procent na zhruba 37,5 miliardy eur. To zahrnuje obrat ve výši nejméně 1,3 miliardy eur z první konsolidace akvizice podniku Veyance Technologies. Pozitivní vlivy převodních kurzů měn mohou z dnešního pohledu přispět k obratu další jednou miliardou eur. Očištěná marže EBIT by měla v roce 2015 činit více než 10,5 procenta. Růstové impulzy by měly opět přicházet z Asie, zejména z Číny, ale také ze Severní Ameriky. Continental předpokládá v roce 2015 celosvětovou výrobu zhruba 89 milionů kusů vozidel do šesti tun celkové hmotnosti.

„Nástup do roku 2015 probíhá příznivě a potvrzuje naše očekávání pro celý rok,“ řekl předseda představenstva Dr. Elmar Degenhart ve čtvrtek při prezentaci předběžných obchodních výsledků v Hannoveru. „Máme velkou radost z dalšího, výrazně úspěšného obchodního roku: v roce 2014 jsme dosáhli svých plánovaných cílů.“

Elmar Degenhart dále vysvětlil: „Při hodnocení výsledků nesmíme zapomenout, že se částečně projevovaly výrazné poklesy růstu v Evropě, Rusku a Jižní Americe. K tomu přistupovaly značné výkyvy převodních kurzů měn. Kromě toho na konci roku 2014 negativně ovlivnila obchodování se zimními pneumatikami tzv. zelená zima. Tahouny vývoje obratu byly opět Čína a Severní Amerika. V této situaci je dosažený zisk po zdanění téměř 2,4 miliardy eur neboli 11,88 eur na akcii mimořádný. Na tomto základě chceme zvýšit dividendu již potřetí v řadě a navrhujeme výplatu 3,25 eur na akcii. Kvóta k rozdělení tak činí 27,4 procenta a je opět o něco vyšší než v předchozím roce.“

„Za povšimnutí stojí také silný ukazatel free cashflow (provozní hotovostní tok) ve výši více než dvě miliardy eur. Tím se nám podařilo snížit čisté finanční zadlužení na nejnižší úroveň od roku 2006. Současně jsme investovali více než 4 miliardy do hmotného majetku a softwaru a také do oblasti výzkumu a vývoje,“ uvedl Elmar Degenhart.

Vybavení elektronikou a softwarem se bude dále silně zvyšovat

Vedle toho načrtl Elmar Degenhart novinářům rozvoj podniku do roku 2020. „Spoléháme na další stoupající potřebu mobility a růst poptávky našich průmyslových zákazníků. Objem výroby vozidel do celkové hmotnosti 6 tun by se měl zvýšit na 100 až 105 milionů kusů. Kromě toho se bude na základě růstu nároků koncových spotřebitelů a stále silnějších zákonných požadavků na bezpečnost a spotřebu energie dále velmi výrazně zvyšovat vybavení elektronikou a softwarem. Mimo jiné i proto se pro rok 2020 zaměříme na dosažení ziskového obratu více než 50 miliard eur,“ vysvětlil Elmar Degenhart.

EBIT se zvýšil na 3,3 miliardy eur

V roce 2014 zvýšila firma Continental obrat o 3,5 procent na 34,5 miliardy eur. Po očištění od negativně působících změn převodních kurzů měn ve výši zhruba 470 milionů eur a od změn konsolidačního rámce vychází růst o 4,2 procenta. Provozní výsledek (EBIT) se zvýšil o 2,5 procenta na 3,3 miliardy eur. Marže EBIT činila 9,7 procenta po 9,8 procenta v obchodním roce 2013. EBIT očištěný zejména od odpisů podmíněných akvizicí a zvláštních vlivů se zvýšil o 3,7 procenta na téměř 3,9 miliard eur. Kvóta vztažená k obratu činila 11,3 procenta po 11,2 procenta v předchozím roce.

Úrokový výsledek se zlepšil o více než půl miliardy eur

Snížené čisté finanční zadlužení a zlepšené podmínky úvěrů a půjček se projevily výrazně pozitivně, jak bylo oznámeno, na úrokovém výsledku koncernu Continental. „Náš úrokový výsledek se zlepšil oproti roku 2013 o více než půl miliardy eur na mínus 265 milionů eur,“ řekl finanční ředitel Wolfgang Schäfer.

„Tento pozitivní vývoj byl způsoben zvláště předčasným splacením čtyř půjček poskytnutých v roce 2010 a jejich částečným refinancováním půjčkami s výrazně příznivějšími úroky v roce 2013. V letošním roce počítáme na základě zaplacení kupní ceny za Veyance Technologies s negativním úrokovým výsledkem zhruba 300 milionů eur. Kromě toho plánujeme, že dosáhneme free cashflow před akvizicemi nejméně 1,5 miliardy eur,“ vysvětlil Wolfgang Schäfer.

V roce 2014 vynaložil Continental opět značné prostředky na výzkum a vývoj: výdaje činily více než 2,1 miliardy eur. To odpovídá podílu 6,2 procent na obratu. V minulém roce to bylo 5,6 procent. Kromě toho bylo 5,9 procenta obratu, 2,0 miliard eur, investováno do hmotného majetku a softwaru. Investiční kvóta má dosáhnout zhruba šesti procent i v aktuálním obchodním roce.

Pozitivní vývoj obchodování se projevuje také růstem počtu zaměstnanců. Na konci roku 2014 zaměstnával koncern Continental přibližně 190 000 osob, tedy o zhruba 11 000 více než o rok dříve. V současné době je v koncernu Continental zaměstnáno okolo 200 000 osob.

Koncern Continental v milionech eur

2014

2013

D v %

obrat

34 505,7

33 331,0

3,5

EBITDA

5 133,8

5 095,0

0,8

v % z obratu

14,9

15,3

 

EBIT

3 344,8

3 263,7

2,5

v % z obratu

9,7

9,8

 

Výsledek připočítaný podílníkům

2 375,3

1 923,1

23,5

Výsledek na akcii (v eurech)

11,88

9,62

23,5

Náklady na výzkum a vývoj

2 137,7

1 878,4

13,8

v % z obratu

6,2

5,6

 

Odpisy1

1 789,0

1 831,3

-2,3

– z toho snížení hodnoty2

178,9

126,7

41,2

Operativní aktiva (k 31.12.)

16 596,1

15 832,3

4,8

Operativní aktiva (průměr)

16 726,5

16 804,0

-0,5

Kapitálová výnosnost (ROCE)

20,0

19,4

 

Investice3

2 045,4

1 981,1

3,2

v % z obratu

5,9

5,9

 

Počet zaměstnanců (k 31. 12.)4

189 168

177 762

6,4

 

 

 

 

Očištěný obrat5

34 177,6

33 259,1

2,8

Očištěný provozní výsledek (očištěný EBIT)6

3 874,5

3 737,5

3,7

v % očištěného obratu

11,3

11,2

 

 1. Bez odpisů finančního majetku.
 2. Pojem snížení hodnoty (impairment) zahrnuje neplánované odpisy i potřebné navýšení hodnoty.
 3. Investice do hmotného investičního majetku a software.
 4. Bez učňů.
 5. Očištěno o změny konsolidačního rámce.
 6. Očištěno o odpisy nemateriálního investičního majetku z alokace kupních cen (PPA), změny konsolidačního rámce a zvláštní efekty.