Firma Continental výrazně rozšiřuje oblast svého působení

Mar 6, 2014

 

  • Výnos činí více než 1,9 miliardy eur / návrh na dividendu 2,50 eur za akcii
  • Volný peněžní tok činí 1,8 miliardy eur / čisté finanční dluhy byly sníženy o jednu miliardu eur
  • Obrat se zvýšil na 33,3 miliardy eur – a to i přes ztráty ve výši přesahující 800 milionů eur, které byly způsobeny nevýhodnými měnovými kurzy
  • Zisk před zdaněním a úroky (EBIT) okolo 3,7 miliard eur / marže 11,3 procent
  • Výhled pro rok 2014: nárůst obratu o pět procent na 35 miliard eur
  • Dobrý start do roku 2014: Obrat a očištěný EBIT v prvním kvartálu jsou vyšší než v předešlém roce  

Hannover/Frankfurt nad Mohanem, 6. března 2014. Koncern Continental byl v roce 2013 opět velmi úspěšný a znovu rozšířil své pole působnosti. To se firmě podařilo i přes to, že evropský trh s automobily byl poměrně slabý a obchodování bylo celkově negativně ovlivněno měnovými kurzy. Mezinárodní výrobce automobilů a pneumatik a průmyslový partner očekává v roce 2014 pozitivní ekonomický vývoj v Severní Americe a Asii, podobně jako tomu bylo i v předešlém roce. K rozvoji obchodu by mělo dojít zejména v Číně. Kromě toho chce firma Continental výrazně posílit svou působnost mimo automobilový průmysl tím, že koupí společnost Veyance Technologies Inc., která vyrábí plastové a pryžové komponenty pro průmyslové použití.

Download Word

   

Download Picture  (PDF)

Download Picture  (JPG)

„V roce 2013 jsme dosáhli velmi dobrého výsledku a sledovali jsme cíleně a efektivně naše zájmy. Pokud bychom měli svou loňskou činnost zpětně ohodnotit, můžeme říci, že jsme stanovené cíle splnili nad svá očekávání. Náš zisk činí 1,9 miliardy eur, popř. 9,62 eur za akcii. Zisk před úroky a zdaněním činí více než 1,8 miliardy eur, takže se nám podařilo snížit své čisté dluhy o další miliardu. Na konci roku 2013 byla míra našeho zadlužení 46 procent. Tak nízká byla naposledy na konci roku 2006,“ řekl Dr. Elmar Degenhart, předseda představenstva firmy Continental, ve čtvrtek na výroční tiskové konferenci ve Frankfurtu nad Mohanem při příležitosti představení předběžných finančních výsledků. „Investovali jsme i nadále významné částky do hmotného majetku, vybavení, výzkumu a vývoje. Současně jsme vytvářeli podmínky vhodné pro miliardovou akvizici.“

Degenhart poukázal na to, že akcie firmy Continental díky růstu ve výši 82 procent dosáhly již podruhé v řadě na první místo v žebříčku DAX. „Naši akcionáři budou stejně jako v minulém roce sdílet úspěch podniku. Rádi bychom uvolnili dividendy ve výši 2,50 eur na akcii a předložíme k tomu příslušný návrh. Vzhledem k tomu, že zisk z jedné akcie činí 9,62 eur, jedná se o distribuci zisků ve výši 26 procent, což mírně přesahuje hodnotu v minulém roce,“ vysvětlil Degenhart.

Start do prvního čtvrtletí roku 2014 byl podle Degenharta příznivý. „Počítáme v tuto chvíli s nárůstem obratu ve výši 3 až 4 procenta. I nadále nás však v dosažení lepších výsledků brzdí nevýhodný vývoj měnových kurzů. Ten odhadem zatíží růst obratu korporace v prvním kvartálu roku 2014 až o čtyři procenta. Očištěný zisk před úroky a zdaněním bude v prvním čtvrtletí roku 2014 vyšší než ve stejném období předchozího roku.“

V roce 2013 zvýšila firma Continental obrat o 1,8 procent na 33,3 miliardy eur. Po očištění od negativního vlivu vývoje měnových kurzů ve výši okolo 800 milionů eur a od změn v konsolidačním rámci se jedná o nárůst okolo 4 procent. Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) vzrostl o 2,4 procenta na téměř 3,3 miliardy eur. EBIT marže činila 9,8 procent, v roce 2012 to bylo 9,7 procent. Očištěný EBIT – zejména o odpisy související s akvizicemi a o nahodilé jevy – vzrostl o 3,5 procent na 3,7 miliard eur. Kvóta činila 11,3 procent po 11 procentech v minulém roce.

Firma Continental navýšila vlastní kapitál o více než miliardu eur. Podíl vlastního kapitálu tak vzrostl z 30 procent na téměř 35 procent. „Díky tomu jsme výrazně přesáhli náš minimální cíl, který činí 30 procent,“ vysvětlil Degenhart.

Čisté finanční zadlužení podniku se oproti konci roku 2012 snížilo přibližně o jednu miliardu eur na 4,3 miliardy eur. Tím se výrazně zlepšila míra zadlužení (Gearing Ratio) oproti předešlému roku. Na konci roku 2012 činila míra zadlužení 65 procent, nyní je to 46 procent. „Naše čisté finanční zadlužení je sice vyšší než zadlužení našich největších konkurentů, nadále však směřujeme k posílení naší obchodní činnosti mimo automobilový průmysl - ať již akvizicemi v jiných průmyslových odvětvích, tak také neustálým rozvojem našeho obchodu s pneumatikami,“ sdělil Degenhart.

Nižší čisté finanční zadlužení a lepší úvěrové podmínky se pozitivně projeví na úrokovém výnosu společnosti Continental. „V tomto fiskálním roce počítáme s tím, že naše úrokové náklady nepřesáhnou 400 miliard eur,“ sdělil finanční ředitel Wolfgang Schäfer. V roce 2013 přesáhly úrokové náklady částku 800 milionů eur. „Nárůst o 300 milionů eur oproti roku 2012 byl způsoben především jednorázovými náklady na předčasně splacené čtyř půjček z roku 2010. Na jedné straně tím vznikly ztráty na hodnotě, které nemají vliv na likviditu. Na druhé straně narostly poplatky za předčasné umoření obligací ve výši cca 110 milionů eur,“ vysvětlil Schäfer.

Pro rok 2013 dosáhl volný peněžní tok výše 1,8 miliard eur. „Podobně jako v předchozím roce nárůst o dalších 166 milionů předčil naše očekávání," vysvětlil Schäfer a dodal, že je to mimo jiné díky stálému úspěšnému zlepšování podílu čistého pracovního kapitálu. Pro rok 2014 plánuje firma Continental volný peněžní tok ve výši minimálně 1,2 miliard eur.

Firma Continental v roce 2013 opět významně investovala do výzkumu a rozvoje. Výše investic činila téměř 1,9 miliard eur. Tato částka odpovídá 5,6 procent z obratu. V minulém roce to bylo 5,3 procent. „Investice ve výši 1,9 miliardy eur jsou doposud nejvyšší hodnotou v dějinách podniku. V německém indexu DAX patříme k nejinovativnějším podnikům. Navíc jsme v minulém roce opět investovali okolo 2 miliard do pozemků, budov, vybavení a softwaru,“ řekl Degenhart.

Pozitivní vývoj se odráží rovněž ve stoupajícím počtu zaměstnanců. Na konci roku 2013 měl koncern okolo 178.000 zaměstnanců, tedy asi o 8.000 více než v předešlém roce. Pracovní místa vznikla především na rostoucích trzích.

„Očekáváme, že v roce 2014 dojde k nárůstu odbytu u osobních automobilů, sportovních užitkových vozidel a nákladních vozidel o dvě procenta. Proto jsme si stanovili cíl nárůstu o 5 procent, čímž bychom zvýšili obrat na 35 miliard eur. Počítáme opět se značnými negativními vlivy vývoje měnových kurzů, které by však neměly ovlivnit naše zisky,“ shrnul Degenhart.

K tomu dodal: „Vycházíme z toho, že dosáhneme očištěné EBIT marže ve výši více než 10 procent. Pro Automotive Group počítáme s nárůstem obratu na 21 miliard eur. Rubber Group navýší v tomto roce obrat na 14 miliard eur, a to bez zahrnutí akvizice Veyance Technologies, Inc.“


Koncern Continental v milionech eur

 

2013

2012

∆ v %

Obrat

33 331,0

32 736,2

1,8

EBITDA

5 095,0

4 967,4

2,6

v % z obratu

15,3

15,2

 

EBIT

3 263,7

3 186,2

2,4

v % z obratu

9,8

9,7

 

Podnikový výnos podílových vlastníků

1 923,1

1 905,2

0,9

Výnos akcie (v €)

9,62

9,53

0,9

Náklady na výzkum a vývoj

1 878,4

1 744,8

7,7

v % z obratu

5,6

5,3

 

Odpisy1

1 831,3

1 781,2

2,8

– z toho ztráty hodnoty2

126,7

49,9

153,9

Operativní aktiva (k 31. 12.)

15 832,3

16 277,6

–2,7

EBIT v % z operativních aktiv (k 31. 12.)

20,6

19,6

 

Operativní aktiva (průměr)

16 804,0

16 953,8

–0,9

EBIT v % z operativních aktiv (průměr)

19,4

18,8

 

Investice3

1 981,1

2 019,4

–1,9

v % z obratu

5,9

6,2

 

Počet zaměstnanců (k 31. 12.)4

177 762

169.639

4,8

 

 

 

 

Očištěný obrat5

33 164,3

32 684,7

1,5

Očištěný operativní výnos (očištěný EBIT)6

3 736,5

3 611,5

3,5

v % z očištěného výnosu

11,3

11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Bez odpisů finančního majetku.

2Pojem snížení hodnoty (impairment) zahrnuje neplánované odpisy i potřebné navýšení hodnoty.

3Investice do hmotného investičního majetku a software.

4Bez učňů.

5Očištěno o změny konsolidačního rámce.

6Očištěno o odpisy nemateriálního investičního majetku z alokace kupních cen (PPA),změny konsolidačního rámce a zvláštní efekty.