breadcrumbs
  1. Home
  2. Tisková sdělení
  3. 2013 Q3

Společnost Continental potvrzuje jako roční cíl očištěnou výslednou marži více než 10 procent

Nov 7, 2013

  • Obrat se po devíti měsících zvyšuje na cca 25 miliard eur
  • Zisk před zdaněním a úroky je zhruba 2,8 miliardy eur, marže 11,3 procenta
  • Obrat koncernu by měl narůst v roce 2013 na zhruba 33,5 miliardy eur

Hannover, 07. listopad 2013. Společnost Continental zvyšuje na základě celkově pozitivního vývoje obchodu v prvních devíti měsících prognózu očištěné marže EBIT z více než 10 procent v tomto roce na minimálně 10,5 procenta. Kromě dobrého operativního vývoje byl důležitým faktorem vývoj cen surovin, který zaznamenal především u syntetického kaučuku méně významný růst, než bylo očekáváno. „I přes slabší evropský automobilový trh jsme mohli pokračovat ve svém úspěšném směru. Pocítili jsme v Evropě stabilizaci v obchodování“, řekl předseda představenstva dr. Elmar Degenhart ve čtvrtek při představení obchodních ukazatelů za devět měsíců. Současně upozornil, že obrat koncernu se v obchodním roce zvýšil na zhruba 33,5 miliard euro. Tento nárůst je mírně pod původními předpoklady. Důvodem je nečekané posílení eura vůči řadě jiných měn.

Download WORD

Obrat koncernu mezinárodního dodavatele pro automobilový průmysl, výrobce pneumatik a průmyslového partnera se za prvních devět měsíců tohoto roku zvýšil ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 1,2 procenta na více než 25 miliard eur. Operativní výsledek (EBIT) se zvýšil k 30. září ve srovnání s předchozím rokem o 4,0 procenta na více než 2,5 miliardy euro. To odpovídá marži 10,1 procent po 9,8 procentech v předcházejícím roce. Operativní výsledek (očištěný EBIT) se zvýšil v prvních třech čtvrtletích ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 3,1 procenta na takřka 2,8 miliardy euro. Očištěná marže EBIT činila 11,3 procenta a přiblížila se tak hodnotě 11,0 procent po prvních devíti měsících roku 2012.

Výsledek koncernu připsaný podílníkům se během prvních devíti měsíců tohoto roku zvýšil o 8,5 procenta na téměř 1,6 miliardy euro. Tím stoupl výsledek na akcii na 7,88 euro po 7,26 euro ve srovnatelném období předchozího roku.

Společnost Continental snížila své čisté finanční zadlužení v porovnání se stejným obdobím loňského roku o více než 1,2 miliardy euro na méně než 5,6 miliardy euro. Míra zadlužení, tzv. Gearing ratio, se tak odpovídajícím způsobem zlepšila na 61,6 procenta po 87,1 procenta v předchozím roce. „V předchozích letech jsme trvale pracovali na tom, abychom snížili naše čisté finanční zadlužení, a tím dále zlepšili naše finanční ukazatele“, shrnul finanční ředitel společnosti Continental AG Wolfgang Schäfer. „Tato soustavná práce nyní nese své ovoce, a to se odráží mimo jiné v posledních odhadech ratingových agentur. Díky tomu jsme získali více možností výhodnějšího dlouhodobého financování“, doplňuje. Ratingová agentura Fitch zařadila bonitu společnosti Continental již v červenci na stupeň „Investment-Grade“, hodnocení agentury Moody’s následovalo v polovině září.

Společnost Continental zlepšila svůj Free Cashflow v prvních třech čtvrtletích o 246 milionů euro na 414 milionů euro. Zvýšení bylo podpořeno prodejem obchodních podílů společnosti S-Y Systems. „Pro celý rok očekáváme Free Cashflow v hodnotě minimálně 800 milionů euro“, říká pan Schäfer.

Úrokové náklady ve výši 416 milionů euro jsou mírně pod hodnotami loňského roku ve výši
432 milionů euro, a to i když je letošní hodnota úrokových nákladů zatížena náklady na předčasné splacení obligací emitovaných před třemi lety. „Splacení našich obligací emitovaných v roce 2010 a emise tří nových obligací s výrazně nižší úrokovou mírou v posledních měsících nám od roku 2014 ušetří ročně náklady na úroky ve výši více než 100 milionů euro“, vysvětluje pan Schäfer.

Koncern Continental investoval v prvních třech čtvrtletích tohoto roku celkově 1,3 miliardy euro do investičního majetku a softwaru. Investiční kvóta tak činí po devíti měsících 5,4 procenta po 5,1 procenta ve srovnatelném období předchozího roku. Náklady na výzkum a vývoj činily v období od ledna do září okolo 1,5 miliard euro a odpovídají podílu 5,9 procent obratu. Podíl za odpovídající období předchozího roku byl 5,5 procenta. „Nadále výrazně investujeme do budoucnosti našeho podniku. To potvrzuje naše dlouhodobě vysoká míra investic a mírně vyšší náklady na výzkum a vývoj“, potvrzuje pan Degenhart.

Na konci třetího čtvrtletí koncern Continental zaměstnával 177.387 pracovníků. To odpovídá nárůstu více než 7700 osob v porovnání s koncem roku 2012. Důvodem jsou zejména zahájení výroby nových produktů v Automotive Group a rozšiřování kapacit ve skupině Rubber Group.

Skupina Automotive Group docílila po devíti měsících obratu 15 miliard euro, který je mírně vyšší než obrat ve srovnatelném období loňského roku. Očištěná marže byla ve výši 7,9 procenta přesně na úrovni loňského roku. Skupina Rubber Group dosáhla v prvních třech čtvrtletích rovněž mírného zvýšení obratu na více než 9,9 miliardy euro a dosáhla 17,3 procenta očištěné marže, která je vyšší než ve srovnatelném období loňského roku, kdy dosáhla 16,2 procenta.

Ukazatele koncernu Continental:

1. leden až 30. září

Třetí čtvrtletí

mil. eur

2013

2012

2013

2012

Obrat

24 923,9

24 640,5

8 349,6

8 134,3

EBITDA

3 801,8

3 690,9

1 322,5

1 198,3

v % z obratu

15,3

15,0

15,8

14,7

EBIT

2 516,9

2 420,2

886,3

766,8

v % z obratu

10,1

9,8

10,6

9,4

Připočíst hospodářský výsledek koncernu vlastníků podílů

1 576,0

1 452,4

434,1

449,2

Výsledek na akcii (v eurech)

7,88

7,26

2,17

2,25

Očištěný obrat1

24 789,9

24 614,4

8 306,2

8 108,2

Zisk před zdaněním a úroky (očištěný EBIT)2

2 794,3

2 709,3

1 017,4

854,2

v % neočištěného obratu

11,3

11,0

12,2

10,5

Free cashflow

414,2

168,3

502,4

41,9

Netto finanční dluhy (k 30. 09.)

5 589,7

6 802,2

Gearing ratio v %

61,6

87,1

Počet zaměstnanců (k 30. 09.)3

177 387

169 909

1  Očištěno o změny konsolidačního rámce.
2  Očištěno o odpisy nemateriálního investičního majetku z alokace kupních cen (PPA), změny konsolidačního rámce a zvláštní efekty.
3  Bez učňů.

Kontakt pro novináře:

Hannes Boekhoff

Vedoucí mediálního odd.

Continental AG

Vahrenwalder Str. 9

30165 Hannover

Telefon: +49 511 938-1278

Fax: +49 511 938-1016

Email: corporate-media-relations@conti.de


Antje Lewe

Pressesprecherin Wirtschaft & Finanzen (tisková mluvčí pro ekonomiku a finance)

Continental AG

Vahrenwalder Str. 9

30165 Hannover

Telefon: +49 511 938-1364

Fax: +49 511 938-1016

Email: corporate-media-relations@conti.de