breadcrumbs
  1. Home
  2. Životní prostředí
  3. Future Mobility

Může být odborník v určitém oboru impulzem pro různá průmyslová odvětví?

2000 receptur ...                                               
Naší specialitou jsou individuální řešení pro zákazníky. Naši odborníci na kaučuk archivují pod přísnou ochranou více než 2000 jedinečných receptur na kaučuk k nejrůznějšímu využití - od pásového dopravníku po pneumatickou pružinu.   

Jsme odborníky na vysoce kvalitní výrobky z kaučuku a plastů a své inovace dokážeme využívat v různých oborech. Vy například zajišťujete nižší spotřebu paliva, dodáváte vysoký jízdní komfort kolejovým vozidlům a pracujete na snižování hlučnosti ve strojírenství a v konstrukci zařízení. Naše dopravníkové pásy umožňují ekologický a energeticky efektivní přepravu surovin.

Motto naší divize ContiTech „Engineering Green Value“ znamená vyšší zaujatost a technologickou expertízu při vývoji našich výrobků. Hnacím motorem jsou trvale udržitelná mobilita, ochrana životního prostředí a klimatu a trvale udržitelné hospodaření.

 

Co přesně znamená „Engineering Green Value“?

Engineering Green Value znamená trvale udržitelný rozvoj na všech úrovních. Tvoříme řešení inspirovaná budoucností s ohledem na ekonomické, ekologické i společenské hledisko.

Využíváme obnovitelné zdroje, tam, kde je to možné, nahrazujeme chemické složky přírodními, snižujeme spotřebu energie v našich továrnách, vypouštíme do životního prostředí méně látek a trvale snižujeme množství odpadů – téměř vždy u výrobků, které pomáhají chránit životní prostředí. Na 40 pobočkách pro vývoj a výzkum po celém světě pracuje více než 1000 vědců na výzkumných projektech určených k praktickému využití.

Několik příkladů:

Společnost ContiTech používá k výrobě vysoce zatěžovaných ložisek motoru a strukturálních součástí stále větší měrou kombinaci polyamidových materiálů místo kovu. Tím šetříme až 50 hmotnosti a snižujeme tak spotřebu.

Pomocí technologie Conti Lightweight můžete u dopravníkových pásů snížit hmotnost až o 30 procent. Pro naše zákazníky to znamená snížení potřebné pohonné energie, a tím i nákladů.

Nejmodernější materiály používané v interiérech pro potahy sedadel a obložení dveří jsou mimořádně šetrné k pokožce a mají minimální emise. Mohou obsahovat až 50 procent surovin z obnovitelných zdrojů a jejich bilance CO2 je až o 15 procent lepší.

Po celém světě jsou používány naše pneumatické systémy odpružení v rychlovlacích, metrech, na železnici, v autobusech a nákladních automobilech k dosažení maximální bezpečnosti a nejvyššího komfortu bez ohledu na to, zda pracují v tropických vedrech nebo v chladných podmínkách Sibiře.

Inovované hnací řemeny mají nižší tření a jejich životnost je delší. V systémech Start-Stop, které šetří palivo a snižují emise CO2, jsou používány naše vysoce výkonné klínové žebrované řemeny.

Speciální hadicové rozvody umožňují ve stále více autech použití ekologičtější klimatizace a efektivnějších systémů čištění výfukových plynů.

oborů činnosti
Air Spring Systems, systémy pneumatického odpružení pro autobusy, nákladní automobily a kolejová vozidla, měchové válce pro pneumatické systémy, plynové pružiny pro tlumiče vibrací a kompenzátory
Benecke-Kaliko Group, fólie a výrobky z koženky do interiérů automobilů
Compounding Technology, kaučukové směsi na míru pro vysoce kvalitní elastomerové výrobky, funkční součásti, komponenty a systémy
Conveyor Belt Group, dopravníkové pásy s ocelovým/textilním jádrem, speciální dopravníkové pásy, příslušenství dopravníkových pásů, servisní materiál
Elastomer Coatings, tkaniny s povrchovou úpravou, ofsetové potahy, membrány/membránové látky, akumulační membrány, flexibilní nádrže, flexibilní palivové nádrže, skládané měchy
Fluid Technology, hadice, hadicové rozvody a rozvodné systémy pro automobilový průmysl, další průmyslové aplikace a odvětví Oil & Marine
Power Transmission Group, klínové řemeny, klínové žebrové řemeny, zubové řemeny, ploché řemeny, systémy řemenových převodů
Vibration Control, pryžokovové výrobky, hydraulická ložiska, systémy uložení, přesné tvarovky, vyfukované tvarovky, plastové díly