breadcrumbs
  1. Home
  2. Bezpečnost
  3. Vision Zero

Vision Zero: Nehody patří do muzea

„Dopravní nehody patří do muzea. To již není žádná utopie, neboť auto budoucnosti se bude moci stále lépe vyhýbat nehodám díky ochrannému plášti z jízdních dat a informací ostatních účastníků dopravního provozu. Pokud auta více propojíme a uděláme z nich součást internetu, musí přitom stát člověk a jeho bezpečí v popředí našich úvah. Jsme přesvědčeni o tom, že bezpečnost a ochrana před úrazy jsou slučitelné s bezpečností dat“, říká předseda představenstva společnosti Continental dr. Elmar Degenhart.

Příklad:

Elektronická kontrola stability (ESC) – Propojené systémy zvyšují bezpečnost