breadcrumbs
  1. Home
  2. Automatizovaná jízda
  3. Pět otázek pro dr. Elmara Degenharta k mobilitě budoucnosti

Pět otázek pro dr. Elmara Degenharta k mobilitě budoucnosti

Individuální mobilita budoucnosti určuje vysoké požadavky. Fosilních paliv je stále méně, urbanizace roste, lidé stárnou a chtějí být až do nejvyššího věku samostatně mobilní. Na tyto požadavky musíme reagovat. Proto pracujeme na technologiích, které umožňují na celém světě bezpečnou, efektivní a inteligentní mobilitu, a to za dostupnou cenu.

Dr. Elmar Degenhart

Předseda představenstva 

 


„Continental vytváří mobilitu budoucnosti.“

Ztratí vlastní auto v budoucnosti přitažlivost?

Velká většina lidí ráda jezdí autem a ve všední dny se toho nechce vzdávat. To dokládá naše studie mobility 2015 (Mobilitätsstudie 2015). Cestování automobilem se při tom řídí především citem a méně rozumem. Ve střednědobém výhledu proto očekáváme rostoucí poptávku po vlastním automobilu.

Platí to i pro mladou generaci?

Přestože stále znovu slyšíme opačné názory, platí i nadále: nastupující generace chtějí mít vlastní auto. Musí však být inteligentnější. Protože řízení auta nemá brzdit rostoucí komunikaci lidí nebo jí dokonce bránit. Auto bylo až dosud po kanceláři a bytu posledním prostorem zdánlivě bez internetu. V budoucnu má rychleji odesílat, přijímat a zpracovávat informace digitálním způsobem. Záleží tedy na samotném automobilovém průmyslu, aby udržel krok se skutečností a přáními mladých lidí a rozvíjel například nabídku sítí propojených služeb ve vozidle.

Jedním z cílů společnosti Continental je zpřístupnit individuální mobilitu všem.  Neznamená to, že tím, že je více vozidel, trpí bezpečnost provozu?

Auto budoucnosti bude umět stále lépe předem zabránit nehodám díky ochrannému plášti vytvořenému z údajů o vozidle a informací o dalších účastnících provozu.

V 95 procentech všech nehod dnes ještě hraje příčinnou úlohu lidské selhání. Hlavními důvody toho jsou nezkušenost, únava a alkohol za volantem. Chceme řidiče cíleně podporovat a pomáhat jim, aby se zvýšila bezpečnost silničního provozu. Základem jsou asistenční systémy řidiče. Podporují řidiče již dnes – jako například asistenční nouzová brzda a ukazatel mrtvého úhlu ve venkovním zrcátku.

Proč je zapojení vozidla do sítě tak důležité?

Jak se zvyšuje zapojení do sítí, jsou vozidla stále inteligentnější, stávají se součástí internetu. Pomocí senzorů sledujících okolí, jako jsou kamery a radarové systémy, vnímají svoje okolí. Asistenční systémy řidiče vyhodnocují údaje senzorů a mohou v nebezpečných situacích zasáhnout do jízdy. Výměna údajů mezi vozidly navzájem a s dopravní infrastrukturou umožňuje vyloučení nehod, snižování spotřeby pohonných hmot a zvyšování pohodlí jízdy. Důležité údaje, například provozní situace nebo povětrnostní podmínky, je možné přeměnit na informace prostřednictvím tak zvaného backendu, což je v zásadě výpočetní středisko, a předat v reálném čase všem účastníkům provozu. Tím je možné dříve a rychleji přizpůsobit situaci daného vozidla aktuálním požadavkům a vyhnout se případným nebezpečím. Vozidla se tak v budoucnu naučí „nahlížet za roh“ a rozeznat konec kolony za zatáčkou daleko před příjezdem k němu. Vozidlo napojené na síť je klíčovým tématem budoucí mobility.

Jak je možné zlepšit při koncepci vozidel šetrnost k životnímu prostředí?

Čím je světové obyvatelstvo mobilnější, tím důležitější je, aby tato mobilita byla udržitelná a aby bylo dosaženo vyváženosti spotřeby energie a užitku. Spalovací motor zůstane hlavním pohonem vozidel ještě dlouho po roce 2020. Proto se nadále zaměřujeme na další vývoj techniky pohonu ve spojení s dieselovým a benzinovým motorem.

Současně se však nelze vyhýbat elektrifikaci vozidel. Snižujeme tak dále emise CO2 a chráníme tím svět, ve kterém žijeme. Sázíme při tom na elektrifikaci na míru. Protože při tom kombinujeme silné stránky spalovacího motoru se silnými stránkami elektromotoru.