breadcrumbs
  1. Home
  2. 2015 Q3

V kurze: spoločnosť Continental potvrdila očakávaný obrat a znova zvýšila ročnú prognózu

Nov 9, 2015

  • Zisk koncernu sa po deviatich mesiacoch zvýšil o 16 percent na 2,1 miliardy eur.
  • Obrat sa zvýšil o 14 percent na 29 miliárd eur.
  • Očakávaný obrat na rok 2015 vo výške viac ako 39 miliárd eur sa potvrdil.
  • Prevádzkový zisk (EBIT) sa po troch kvartáloch pohybuje na úrovni 3,2 miliardy eur.
  • Prognóza pre čistú maržu EBIT sa zvýšila na viac ako 11 percent.
  • Vyhliadky pre voľný peňažný tok pred akvizíciami sa zvýšili na viac ako 2 miliardy eur.

Hannover 9. november 2015. Technologický koncern Continental je napriek nezmenenému náročnému prostrediu trhu v kurze: Predložením obchodných čísel po uplynutí deviatich mesiacov podnik potvrdzuje svoju prognózu obratu na rok 2015 a znova zvyšuje svoju ročnú prognózu. „Na celý hospodársky rok počítame naďalej s obratom vyšším ako 39 miliárd eur. Vyhliadka na koniec roka nás pozitívne nalaďuje na to, že dosiahneme čistú maržu EBIT vo výške viac ako 11 percent v porovnaní s našimi predpokladmi, ktoré boli na úrovni okolo 11 percent. Z dôvodu pozitívneho vývoja obchodu zvyšujeme našu vyhliadku na voľný peňažný tok pred akvizíciami z doterajších 1,8 miliardy eur na viac ako 2 miliardy eur,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti Continental Dr. Elmar Degenhart.

Sťahovanie PDF

„Celkovo sa môžeme obzrieť späť na solídny tretí kvartál v náročnom prostredí. Spomalený rast výroby osobných automobilov v Číne, ako aj klesajúci priemyselný obchod sme dokázali vykompenzovať neustálym rastom v Európe a Severnej Amerike,“ vysvetlil Degenhart. Pritom dodávateľ komponentov pre automobilový priemysel profitoval aj zo stúpajúcich úrovní vybavenia vozidiel najmodernejšou technikou.

Obrat medzinárodného dodávateľa komponentov pre automobilový priemysel, výrobcu pneumatík a priemyselného partnera vzrástol v prvých troch kvartáloch roku 2015 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 14,2 percenta na 29,2 miliardy eur. Očistený o zmeny konsolidačného celku a zmeny menového kurzu sa ukazuje nárast o 3,3 percenta.

Súčasne vzrástol zisk koncernu pripočítaný majiteľom podielov o 15,9 percenta na 2,1 miliardy eur. Zisk na jednu akciu tak stúpol na 10,42 eura v porovnaní s 8,99 eura v rovnakom období predchádzajúceho roka.

Prevádzkový zisk koncernu (EBIT) sa k 30. septembru zvýšil v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 30,6 percenta na 3,2 miliardy eur. To zodpovedá marži EBIT vo výške 10,9 percenta v porovnaní s 9,6 percenta v minulom roku. Čistý prevádzkový zisk (čistý EBIT) sa zvýšil oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 15,6 percenta na 3,4 miliardy eur. Čistá marža EBIT predstavovala 12,0 percenta po 11,4 percenta z predošlého roka.

Voľný peňažný tok pred akvizíciami výrazne stúpol v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 473 miliónov eur na 1,5 miliardy eur. „Napriek úbytkom určeným na akvizície, najmä na spoločnosť Veyance Technologies a Elektrobit Automotive, vo výške spolu 1,2 miliardy eur, predstavuje voľný peňažný tok po prvých deviatich mesiacoch roku 2015 hodnotu 316 miliónov eur,“ zdôraznil finančný riaditeľ Wolfgang Schäfer.

K 30. septembru 2015 mali čisté finančné dlhy koncernu Continental hodnotu 4,3 miliardy eur. Zvýšili sa o 370 miliónov eur oproti rovnakému obdobiu minulého roka. V porovnaní s koncom roka 2014 sa čisté finančné dlhy zvýšili o 1,5 miliardy eur predovšetkým z dôvodu kúpy spoločnosti Veyance Technologies, ktorý sa uskutočnil koncom januára 2015, a kúpy spoločnosti Elektrobit Automotive na začiatku júla. Stupeň zadlženosti (gearing ratio) bol ale koncom septembra 2015 s 33,9 percenta pod hodnotou dosiahnutou v rovnakom období minulého roka vo výške 36,2 percenta.

Na konci tretieho kvartálu roku 2015 disponovala spoločnosť Continental hotovostnými rezervami vo výške 5 miliárd eur, z toho okolo 1,8 miliardy eur predstavovali priebežné prostriedky, ako aj prisľúbené, nevyužité hranice úverov v objeme 3,2 miliardy eur. Oproti prvému polroku roku 2015 nastal pokles likvidity vo výške 1,4 miliardy eur. „Dôvodmi sú v podstatnej miere predčasné splatenie pôžičky v amerických dolároch, ako aj nákup spoločnosti Elektrobit Automotive začiatkom júla 2015,“ vysvetlil Schäfer.

Pasívny úrok sa v porovnaní s rovnakým časovým obdobím predchádzajúceho roka znížil o 31 miliónov eur na 260 miliónov eur. Negatívny úrokový výsledok zostal v prvých deviatich mesiacoch roka 2015 s čiastkou 217 miliónov eur takmer na minuloročnej úrovni.

V prvých deviatich mesiacoch roku 2015 investovala spoločnosť Continental 1,3 miliardy eur do hmotného majetku a softvéru. Investičný podiel tak predstavuje 4,5 percenta po 5,1 percenta v porovnateľnom období minulého roka.

Náklady na výskum a vývoj vzrástli k 30. septembru 2015 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 16,6 percenta na 1,9 miliardy eur. To zodpovedá podielu vo výške 6,5 percenta obratu po 6,4 percenta v rovnakom období minulého roka.

Ku koncu tretieho kvartálu roku 2015 bolo v koncerne zamestnaných vyše 208 000 zamestnancov, a teda o približne 19 000 zamestnancov viac v porovnaní s koncom roka 2014. Z dôvodu zvýšeného objemu výroby, ako aj akvizície spoločnosti Elektrobit Automotive sa počet zamestnancov v divízii Automotive Group zvýšil o viac ako 6 300. V rámci divízie Rubber Group prispelo k zvýšeniu počtu zamestnancov o cca 12 600 ďalšie rozširovanie v oblastiach výrobných kapacít a predajných kanálov, ako aj akvizícia spoločnosti Veyance Technologies v divízii ContiTech. V porovnaní k dátumu uzávierky uplynulého roka sa počet zamestnancov koncernu zvýšil celkovo o cca 18 800.

Divízia Automotive Group vytvorila v prvých deviatich mesiacoch tohto roka obrat vo výške 17,6 miliardy eur. Čistá marža EBIT bola s hodnotou 8,8 percenta nad minuloročnou úrovňou 8,0 percenta.

Divízia Rubber Group dosiahla k 30. septembru 2015 obrat takmer 11,7 miliardy eur a dokázala čistú maržu EBIT zlepšiť oproti minulému roku o 17,5 percentuálneho bodu na 18,3 percenta.

Ukazovatele koncernu Continental 

 

1. január až 30. september

Tretí kvartál

Mil. EUR

2015

2014

2015

2014

Obrat

29 216,2

25 587,6

9 617,6

8 669,5

EBITDA

4 528,2

3 809,1

1 491,7

1 203,3

v % z obratu

15,5

14,9

15,5

13,9

EBIT

3 195,8

2 447,9

1 034,6

637,8

v % z obratu

10,9

9,6

10,8

7,4

Zisk koncernu pripísaný majiteľom podielov

2 084,3

1 798,9

635,7

495,1

Zisk na akciu v EUR

10,42

8,99

3,18

2,47

 

 

 

 

 

Čistý obrat1

28 109,7

25 578,8

9 273,5

8 668,4

Čistý prevádzkový zisk (čistý EBIT)2

3 379,7

2 924,1

1 075,6

965,4

v % čistého obratu

12,0

11,4

11,6

11,1

 

 

 

 

 

Voľný peňažný tok (free cashflow)

315,9

941,0

33,9

366,2

 

 

 

 

 

Čisté finančné dlhy (k 30.09.)

4 296,2

3 926,2

 

 

Stupeň zadlženosti (gearing ratio) v %

33,9

36,2

 

 

 

 

 

 

 

Počet zamestnancov (k 30.09.)3

208 138

189 361

 

 

1 Očistený o zmeny v konsolidovaných spoločnostiach.
2 Očistený o odpisy nehmotného majetku z alokácie kúpnej ceny (PPA), zmeny v konsolidovaných spoločnostiach a mimoriadne položky.
3 Bez učňov.

Hannes Boekhoff

Vedúci oddelenia komunikácie s médiami

Continental AG

Telefón: +49 511 938-1278

Mobil: +49 170 762 73 26

E-mail: hannes.boekhoff@conti.de

Vincent Charles

Tlačový hovorca pre oblasť ekonomiky a financií spoločnosti

Continental AG

Telefón: +49 511 938-1364

Mobil: +49 173 314 50 96

E-mail: vincent.charles@conti.de

Sťahovanie Tlačová správa (na Word)