Un nou proiect la Continental Sibiu

CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S.R.L. titular al proiectului “Construire pistă de încercări acoperită și relocare clădire garaj”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat în localitatea Sibiu, str Salzburg, nr. 8, judeţul Sibiu. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, localitatea Sibiu, judeţul Sibiu, de luni până joi, între orele 8:00 – 16:00 și vineri între orele 8:00 – 14:00, precum şi la adresa de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu http://apmsb.anpm.ro .

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 18.05.2015,  la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, localitatea Sibiu, judeţul Sibiu, precum şi la următoarea adresă de e-mail office@apmsb.anpm.ro .