Proiecte noi la Continental în Sibiu

CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere şi reamenajare zone parcare în incintă, inclusiv captare ape pluviale şi iluminat, reconfigurare acces pietonal şi auto în incintă, amplasare staţie nouă autobuz şi relocare staţie existentă, relocare bazin de retenţie apă menajeră în incintă, reamplasare echipamente tehnologice exterioare şi împrejmuirea zonelor tehnice exterioare existente”, propus a fi amplasat în judeţul Sibiu, localitatea Sibiu, str. Salzburg, nr. 8.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A şi la sediul CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S.R.L., Sibiu, str. Salzburg, nr. 8, de luni până joi, între orele 9.00-16.00 şi vineri între orele 9.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu.