breadcrumbs
  1. Home
  2. Rozvoj zaměstnanců

Rozvoj zaměstnanců

Systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců R&D centra vychází z hodnocení  jejich kompetencí a strategických cílů jednotlivých subsegmentů, resp. segmentů. Rozvíjíme jak produktové znalosti, tak znalosti procesů, jazykové dovednosti i tzv. měkké dovednosti. Naši zaměstnanci mají příležitost vybírat si z široké škály interních i externích vzdělávacích akcí.

Naši zaměstnanci mají příležitost účastnit se celé řady korporátních i regionálních rozvojových programů, jako:

Continental Entry Program (CEP) - on-line program určený všem novým zaměstnancům do 3 měsíců od jejich nástupu, který umožní získat přehled o fungování společnosti Continental, jednotlivých divizí a business unit, o hlavních procesech apod.

Leadership Entry Program (LEP) – rozvojový program určený novým vedoucím zaměstnancům nebo talentům, kteří se na manažerské pozice připravují 

Leadership Advanced Program (LAP) – navazuje na LEP a rozvíjí manažerské kompetence

Mentoring – program pro Talenty, kterým je v rámci jejich rozvoje přidělen jako mentor executive manager  z řad Continentalu

Big Six Radar – 360◦  hodnocení sloužící k rozvoji měkkých kompetencí

Leasons Learned – nástroj sdílení pozitivních i negativních zkušeností v rámci řízení projektů

Kromě těchto programů fungují v rámci společnosti Continental specificky zaměřené workshopy a celá řada dalších aktivit podporující mezinárodně fungující týmy.

Jobs@Continental

Přehled všech volných pracovních míst ve společnosti Continental. Najdete zde!