breadcrumbs
  1. Home
  2. Rozvoj zaměstnanců

Rozvoj zaměstnanců

Rozvoj lidských zdrojů v závodě je postaven na těchto třech pilířích:

- Performance Management Process (PMP) – roční hodnotící rozhovory

- Human Asset Management Process (HAMP) – portfolio pracovníků, plánování nástupců

- Feedback Management Process (FMP) – zaměstnanecká anketa / 360° zpětná vazba pro management

V rámci PMP každoročně probíhají hodnotící rozhovory, během nichž jsou stanovována rozvojová opatření. Ta se obvykle zhruba v poměru 50:50 dělí na vzdělávací aktivity off-the-job a on-the-job. Standardní školení a kurzy zajišťované interními či externími lektory (off-the-job) jsou tedy doplněny o rozvojové aktivity na pracovišti (on-the-job), zejména koučinkem ze strany vedoucího, zapojení do projektů, předávání zkušeností v rámci týmu, stážemi v jiných odděleních či samostudiem.

V rámci HAMP každoročně probíhají konference rozvoje lidských zdrojů. Zde jsou v návaznosti na hodnotící rozhovory pracovníci rozděleni do portfolia dle výkonnosti / potenciálu (setrvání na stávající pozici, možný posun na jinou pozici na stejné úrovni, postup na vyšší pozici). Dále probíhá plánování nástupců na klíčové pozice a vybraným zaměstnancům se stanovují rozvojová opatření

JAZYKOVÉ KURZY
Již několik let úspěšně realizujeme výuku jazykových kurzů ve všech úrovních. Zaměstnanci mají možnost navštěvovat kurzy 2x týdně v rámci své pracovní doby. Vše je zastřešeno profesionálními lektory a příjemným prostředím jazykových učeben. Aktuálně probíhá výuka skupinových a individuálních kurzů v jazycích AJ, NJ, FJ a RJ.

Jobs@Continental

Přehled všech volných pracovních míst ve společnosti Continental. Najdete zde!