breadcrumbs
  1. Home
  2. Rozvoj zaměstnanců

Rozvoj zaměstnanců

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ

během vstupního školení se nováčci seznámí s historií a základními údaji o naší společnosti

součástí jsou informace o právech a povinnostech zaměstnanců v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a dalších specifických pravidlech týkajících se výhradně našeho závodu

jsou představeny standardy společnosti v oblasti kvality, HR a IT

další jednotlivá školení jsou plánována na základě konkrétní pozice zaměstnance

INTEGRAČNÍ OBDOBÍ

během integračního období je nováček doprovázen zkušeným kolegou, mentorem, který mu pomáhá v orientaci ve firemních procesech a pracovních postupech

na základě konkrétní pozice zaměstnance jsou plánována další jednotlivá školení.

INTERNÍ ŠKOLENÍ

naši odborníci se dělí o své zkušenosti - školení jsou o nás pro nás a zaměřují se především na oblast kvality, výroby a zákonných školení.

EXTERNÍ ŠKOLENÍ

odborná školení jsou realizována na základě požadavku k výkonu dané pozice a jsou zajištěna externími partnery

JAZYKOVÉ KURZY

již několik let úspěšně organizujeme výuku jazykových kurzů ve všech úrovních od začátečníků po profesionály

POOL

dvouletý rozvojový program pro vybrané talentované zaměstnance s manažerským potenciálem

Jobs@Continental

Přehled všech volných pracovních míst ve společnosti Continental. Najdete zde!