breadcrumbs
 1. Home
 2. Rozvoj zaměstnanců

Rozvoj zaměstnanců

Systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců pružně reaguje na aktuální potřeby provozu a chodu společnosti a na dlouhodobé cíle strategického rozvoje závodu. Vzdělávací aktivity tvoří ucelený koncept vzdělávání pro nové i stávající zaměstnance.

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ

 • během vstupního školení se noví zaměstnanci seznámí s historií a základními údaji o naší společnosti
 • součástí jsou informace o právech a povinnostech zaměstnanců v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a dalších specifických pravidlech týkajících se výhradně našeho závodu
 • dále jsou představeny standardy společnosti v oblasti kvality, HR a IT
 • další jednotlivá školení jsou plánována na základě konkrétní pozice zaměstnance

INTEGRAČNÍ OBDOBÍ

 • během integračního období je nováček doprovázen zkušeným kolegou - mentorem, který mu pomáhá v orientaci ve firemních procesech a pracovních postupech
 • na základě konkrétní pozice zaměstnance jsou plánována další jednotlivá školení

INTERNÍ ŠKOLENÍ

 • naši odborníci se dělí o své zkušenosti - školení jsou o nás pro nás a zaměřují se především na oblast kvality, výroby a zákonných školení

EXTERNÍ ŠKOLENÍ

 • odborná školení jsou realizována na základě požadavku k výkonu dané pozice a jsou zajištěna externími partnery, jejichž kvalita je prověřena několikaletou spoluprací

JAZYKOVÉ KURZY

 • jazyková výuka probíhá na základě požadavků kladených na danou pozici dle doporučení nadřízeného

Jobs@Continental

Přehled všech volných pracovních míst ve společnosti Continental. Najdete zde!